Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Avusturya, Bregenz'deki Önleyici Toplum Sağlığı Kurumu'ndan Dr. Wolfgang Brozek, 'Sonuçlarımız, ürik asidin, özellikle erkeklerde uzun vadeli osteoporotik kalça kırığı riski için kolayca ölçülebilir bir gösterge olarak yararlı olabileceğini gösteriyor.' diye bildirmiştir. Ayrıca, 'Artmış serum ürik asit düzeyi ile kalça kırığı risk artışı arasındaki ilişki özellikle böbrek hastalığı ve kanserden bağımsız bulunmuştur’ diye eklemiştir.

Dr. Brozek ve meslektaşları, önceki bulguların biraz çelişkili olduğuna dikkat çekmiştir. Artmış Serum Ürik Asit (SÜA) düzeyleri daha yüksek kemik mineral yoğunluğu (BMY) ve her iki cinsiyette çeşitli iskelet bölgelerinde meydana gelen kırık riskinin azalması ile ilişkili olsa da kalça kırıkları için bu ilişki ‘tutarsız’ olmuştur.

Bunu açıklığa kavuşturmak için araştırmacılar, ücretsiz bir sağlık izleme ve geliştirme programı sırasında Vorarlberg eyaletinde 1985-2005 arasında yaklaşık 185.000 kişiden elde edilen verilerle çalışmışlardır. Temel verileri topladıktan sonra ekip, 50 yaş ve üzerindeki 42.000'den fazla kadını ve 36.000'e yakın erkeği 2003 ile 2013 yılları arasında kalça kırığı açısından izlemiştir. Kadınlar için medyan izlem 18.9 yıl ve erkekler için 17.5 yıl sürmüştür.

Kadınlarda, daha yüksek SÜA düzeyi kalça kırığı riskinde orta derecede bir artış ile ilişkilendirilerek her birim SÜA artışında risk artışının %6 olduğu hesaplanmıştır. Ancak erkeklerde SÜA düzey artışı kalça kırığı riskinde kadınlara göre daha fazla artmakla brilikte her birim SÜA artışında risk artışının %15 olduğu hesaplanmıştır. Ekip, 'artmış serum ürik asit düzeyi ve 50 yaşından sonra ortaya çıkan kalça kırığı risk artışının ilişkili olduğu gözlenmiştir' sonucuna vararak 'Kemiğin ürik asitten hangi mekanizmalarla etkilendiği konusu açıklığa kavuşturulmayı bekliyor ' diye eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Serum Uric Acid Levels Tied to Hip Fracture Risks in Older People, Medscape.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler