Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hasta katılımı, sağlayıcı ve hasta arasında bir dizi proaktif ve etkileşimli eylemi içeren bir faaliyet olmakla birlikte aktif hasta katılımı, özellikle uzun vadeli, değişken ve genellikle dejeneratif olan kronik durumlarda, etkili sağlık hizmetlerinde çok önemlidir. Araştırmacılar etkili hasta katılımı için hasta tarafından bildirilen sonuçların (PRO'lar) doğrudan toplanmasının çok önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmalar, klinik ziyaretlerin seyrek zaman noktalarında tıbbi kayıtlardan manuel olarak çıkarmak yerine gerçek zamanlı semptom izleme yoluyla hasta sağlayıcı iletişiminin etkinliğini ve doğruluğunu kolaylaştırarak PRO'ların klinisyen tarafından bildirilen sonuçlara göre yararlı olduğunu göstermiştir.

Kağıda dayalı ölçekler, bipolar bozuklukta ChronoSheet ve kronik ağrıda McGill ağrı anketi gibi PRO'ların en tipik veri toplama araçları olmakla birlikte, kağıt tabanlı PRO ölçeklerinin zorluklarından biri, gerçek zamanlı raporlama için yetersiz uyumluluktur ve bu da olayların eksik veya önyargılı hatırlanmasına neden olmaktadır. Elektronik ve kağıt PRO'ları kullanan önceki karşılaştırma çalışmaları, deneklerin protokole göre kağıt PRO'ları tamamlamada ezici bir çoğunlukla başarısız olduklarını göstermiştir. Araştırmacılar kağıt PRO'ların bildirilen uyumluluğunun %11 - 56 arasında değişirken, elektronik PRO'ların uyumluluğunun %83-89 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar ek olarak, bir sağlayıcının bakış açısından, kağıt tabanlı belgelerin işlenmesinin pahalı ve zahmetli olup, daha yüksek insan hatası riski taşıdığını ifade etmişlerdir. Bu nedenle, modern iletişim teknolojileri, gerçek zamanlı PRO'ları izleme kalitesini ve verimliliğini artırarak umut vaat etmektedir. Bu teknolojiler arasında cep telefonu metin mesajlaşması, yaygın kullanım ve düşük maliyet nedeniyle tercih edilen bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Metin mesajı yoluyla hasta ve sağlık sağlayıcı etkileşimi, genellikle ergenler ve genç yetişkinler tarafından tercih edilen, kabul edilen bir iletişim biçimi haline gelmiştir.

Geleneksel kağıt veya web tabanlı izleme sistemleri

Araştırmacılar metin mesajının hastalık yönetimine entegrasyonunun sağlık müdahalelerine ve davranış değişikliklerine yardımcı olurken, daha geniş çapta benimsenmesinin masraf, sabit raporlama programları ve monoton iletişim tarafından engellendiğini belirtmişlerdir. İki yönlü iletişim, kişiselleştirilmiş raporlama planlaması, ölçeklenebilir ve güvenli veri depolama özelliklerine sahip, ucuz bulut tabanlı hizmetler kullanılarak düşük maliyetli, esnek bir metin mesajı raporlama sistemi (REMOTES) geliştirilmiştir. REMOTES, yanıt formatlarında çok çeşitli karmaşıklıklara uyarlanabilen şablon tabanlı bir raporlama aracı olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan bir pilot çalışmaya, orak hücre hastalığı olan 27 ergenin, REMOTES'in hem yatan hasta hem de ayakta tedavi ortamlarında uygulanabilirliğini değerlendirmek için katıldığı bildirilmiştir. Çalışmada en az bir günlük öz bildirim ağrı sorgusuna öznenin uyumu, yatan hasta sırasında %94,9 ve ayakta tedavi sırasında %91,1 ve genel doğruluk oranının %99,2 olduğu gözlemlenmiştir. Daha karmaşık 8 maddelik bir anketin kullanılmasıyla,%98,1 raporlama doğruluğu ile %30 yatan hasta ve %66,6 ayakta hasta yanıtları rapor edilmiştir. Araştırmacılar tüm katılımcıların yüksek görüşme öncesi beklenti ve görüşme sonrası memnuniyet ifade ettiklerini belirtmişlerdir.

Geleneksel kağıt veya web tabanlı izleme sistemleri, hatalı klinik araştırma sonuçlarına, sağlık hizmetlerinden memnuniyetsizliğe, önlenebilir komplikasyonlara veya hastaneye yeniden yatışlara neden olabilecek hata ve veri eksikliklerine yol açmaktadır. Araştırmacılar uygun maliyetli, kullanımı kolay, göze çarpmayan ve zamanında sağlık izleme kanalı elde etmek için iki yönlü metin mesajlaşma teknolojisini kullanan yeni bir sistem sunduklarını belirtmiş ve orak hücre hastalığı olan ergenlere yapılan klinik uygulamanın, REMOTES sisteminin sık sık hasta sağlığına katılımını teşvik etmek için uygulanabilirliğini ve kabul edilebilirliğini gösterdiğini ifade etmişlerdir.

Son olarak araştırmacılar bu çalışmanın, metin mesajlaşma teknolojisini kullanarak bir kendi kendine bildirim sistemi geliştirmek isteyen sistem geliştiricilerine ve bakım sağlayıcılarına iyi bir örnek sağlayacağını umut ettiklerini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Cheng CW, Brown CR, Venugopalan J, Wang MD. Towards an Effective Patient Health Engagement System Using Cloud-Based Text Messaging Technology. IEEE J Transl Eng Health Med. 2019 Nov 12;8:2700107. doi: 10.1109/JTEHM.2018.2868358. PMID: 32974110; PMCID: PMC7508315.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler