Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, kablosuz olarak çalıştırılan ve sinir sinyallerini okumak ve beyni hem ışık hem de elektrik akımıyla uyarmak için cerrahi olarak yerleştirilebilen bir çip geliştirdiklerini bildirmişlerdir. Teknoloji, sıçanlarda başarıyla gösterilmiştir ve bir araştırma aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çalışma üzerine bir makalenin yazarı ve North Carolina Eyalet Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği yardımcı doçenti olan Yaoyao Jia, amaçlarının, beynin farklı bölgelerinin davranışlarını, özellikle çeşitli sinirsel uyarım biçimlerine yanıt olarak, daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir araştırma aracı yaratmak olduğunu belirtmiştir. Jia, bu aracın, daha sonra Alzheimer veya Parkinson hastalığı gibi nörolojik bozuklukların ele alınmasında ilerlemelerin yolunu açabilecek temel soruları yanıtlamalarına yardımcı olacağını sözlerine eklemiştir. Yeni teknolojinin, onu önceki son teknolojiden ayıran iki özelliği bulunmaktadır. Birinci özelliği, tamamen kablosuz olmasıdır. Araştırmacılar, bir elektromanyetik alan uygulayarak, entegre bir güç alıcı bobini olan 5x3 mm2 yongaya güç sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Örneğin, araştırmacıların laboratuar fareleri üzerinde yaptıkları testlerde, elektromanyetik alan her bir farenin kafesini çevrelediğini ve böylece cihazın, sıçanın ne yaptığına bakılmaksızın tamamen güç sağladığını gözlemlemişlerdir. Araştırmacılar çipin ayrıca kablosuz olarak bilgi gönderip alabileceğini belirtmişlerdir. İkinci özelliği ise, çipin üç modlu olmasıdır, yani üç görevi yerine getirebilmektedir. Araştırmacılar bu türden günümüzün en son teknolojiye sahip sinirsel arayüz çiplerinin iki şey yapabileceğini belirtmişlerdir. Çipler bu bölgelerdeki elektriksel değişiklikleri tespit ederek beynin hedeflenen bölgelerindeki sinir sinyallerini okuyabilmekle birlikte beyin dokusuna küçük bir elektrik akımı vererek beyni uyarabilmektedirler.

Yeni çipin optik uyarım adı verilen işlevi

Araştırmacılar yeni çipin, bunların her ikisini de yapabileceğini, aynı zamanda da beyin dokusuna ışık tutabileceğini yani optik uyarım adı verilen bir işlev olduğunu belirtmişlerdir. Ancak optik uyarımın çalışması için, öncelikle hedeflenen nöronların belirli ışık dalga boylarına yanıt verecek şekilde genetik olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Jia, elektrik stimülasyonunu kullandıklarında, elektrik akımının nereye gittiği üzerinde çok az kontrole sahip olunduğunu belirtmiş, ancak optik uyarımla çok daha kesin olunabileceğini çünkü yalnızca hedeflemek istenilen nöronları ışığa duyarlı hale getirmek için değiştirildiğini ifade etmiştir. Ayrıca Jia, bunun, sinirbilimde aktif bir araştırma alanı olduğunu, ancak bu alanın ilerlemek için ihtiyaç duyduğu elektronik araçlardan yoksun olduğunu belirtmiş ve işte bu işin burada devreye girdiğini sözlerine eklemiştir. Başka bir deyişle, araştırmacıların sinir dokusuna ışık tutmasına yardımcı olacak yeni çip, beynin nasıl çalıştığına ışık tutmalarına yardımcı olacaktır.

Medikaynak Referanslar

North Carolina State University, For neural research, wireless chip shines light on the brain, ScienceDaily,  November 18, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler