Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

En sık görülen iki artrit formuna sahip hastalarda yapılan randomize kontrollü çalışmada, yoganın faydalı olabileceği gösterildi. Johns Hopkins araştırmacıları diz osteoartriti ve romatoid artrite sahip hastalarda 8 haftalık yoga dersinin fiziksel ve mental belirtileri azalttığı raporlandı. Araştırmacılar artrit hastaları arasında, yağanın fiziksel, fizyolojik ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırıldığı en büyük randomize çalışma olduğunu belirttiler.

Artrit, çoğunluğu 65 yaşın altındaki her 5 yetişkinden birini etkileyen, sakatlıkların önde gelen nedenlerindendir. Artrit eğer uygun şekilde yönetilmezse, sadece hareketi değil tüm sağlığı ve genel iyilik durumunuda bozabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Artritin henüz bir tedavisi yoktur fakat aktivitenin faydalı olduğu bilinmektedir. Artrit hastalarının %90 kadarının kılavuzlarda önerilenden daha az aktivite içinde oldukları bilinmektedir ve bunun sebebinin ağrı ve eklem tutukluğunun olabileceği düşünülmektedir.

Araştırmacılardan J. Bartlett Amerika’da tamamlayıcı tedavi olarak yogaya olan ilginin arttığını, her 10 kişiden birinin sağlıklı olmak ve formda kalmak amacıyla yoga yaptığını söylüyor. Ayrıca yoganın güçlü stres yönetimi ve rahatlama teknikleri ile birlikte fiziksel aktivite içermesinin, özellikle artrtit hastaları için ideal olduğunu belirtiyor.

Çalışmaya diz osteoartriti ve romatoid artritten birine sahip 75 hastayı dahil ettiler. Hastaları rastgele olarak bekleme listesine ya da sekiz hafta boyunca haftada 2 kez yoga dersi verilen ve ek olarak evde haftada bir kez pratik seansı yapan listeye böldüler. Hangi katılımcının hangi listede olduğunu bilmeyen klinisyenler, katılımcıların fiziksel ve mental iyilik hallerini, yoga seansı öncesi ve sonrasında değerlendirdiler.

Araştırmacılar kontrol grubu ile karşılaştırdıklarında, yoga dersi alanların ağrı, enerji düzeyi, ruh hali, ev ve işteki fiziksel görevlerini tamamlayabilmeleri dahil fiziksel fonksiyonlarında %20 iyileşme olduğunu gördüler. Yürüme hızında da daha az oranda gelişme tespit ettiler. Araştırmacılar, iyileşmenin yogayı tamamlayanlarda 9 ay sonra hala görülebildiğini söylediler.

Araştırmacılardan Clifton O. Bingham, çalışmayı yapma fikrinin artritli hastalarının tedavilerinden elde ettiği deneyimlerinden ortaya çıktığını belirtti. İlk kez, yoga yapan hastalarında ki değişiklikleri gözlemlediğinde bu çalışmayı yapma fikrinin oluştuğunu söyledi.

Araştırmacılar çalışmada en çok dikkat ettikleri konunun güvenlilik olduğunu belirttiler. Artrite sahip olmayan kişilerde yoganın ağrı, ağrı ilişkili sakatlıklar ve ruh halini iyileştirdiğinin gösterildiğini fakat artritli hastalarda yoganın etkililiği ve güvenliliği ile ilgili yeterli çalışmanın olmadığını bu yüzden güvenlilik konusunun üzerinde çok durduklarını ve eğitmenlerin bu konuda tecrübeli kişiler olmasına özen gösterdiklerini söylediler. Çalışma öncesi katılımcıların doktorlarınca kontrol edildiğini ve çalışma boyunca da düzenli artrit tedavilerine devam edildiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

S. H. Moonaz, C. O. Bingham, L. Wissow, S. J. Bartlett. Yoga in Sedentary Adults with Arthritis: Effects of a Randomized Controlled Pragmatic Trial. The Journal of Rheumatology, 2015; 42 (7): 1194 DOI: 10.3899/jrheum.141129

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler