Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan kontrollü bir çalışmanın sonuçları, standart bir ilaç rejimine yoga eklemenin, migren rahatlatılmasında tek başına ilaçlardan önemli ölçüde daha iyi olduğunu göstermiştir. Türünün en büyük denemesinden elde edilen bulgular, standart ilaç rejimlerine yoga ekleyen epizodik migreni olan hastalarının migren sıklığında ve yoğunluğunda önemli ölçüde daha fazla azalma yaşadığını göstermiştir. Hindistan, Yeni Delhi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden MD, DM olan Gautam Sharma, Medscape Medical News'e verdiği demeçte, 3 ayın sonunda her iki gruptaki hastaların iyileştiğini bulduklarını, ancak faydanın, yoga grubunda baş ağrısı sıklığı, ağrı, ağrı yoğunluğu, ilaç kullanımı ve migrenin günlük kişisel yaşama veya profesyonel yaşama ne kadar müdahale ettiği de dahil olmak üzere önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtti.

Migren, dünya çapında insanların yaklaşık %13'ünü etkileyen en yaygın engelli birincil baş ağrısı bozukluklarından biri olmakla birlikte hastalığın yaşam kalitesi üzerinde belirgin bir etkisi olabilmekte ve bu durum da hastaların işini kaçırmasına ve performansı düşürmesine neden olabilmektedir. Ayrıca migren, iskemik serebrovasküler hastalık, depresyon ve intihar gibi diğer bozukluklar için de bir risk faktörüdür. Araştırmacılar migren hastaları için birinci basamak tedavinin ilaç olmasına rağmen, migren hastalarının sadece yarısında klinik olarak anlamlı bir yanıt aldıklarını ve bunlara ek olarak, hastaların %10'nu kadarı istenmeyen olaylar nedeniyle ilacı bıraktığını ve bildirilen her iki kişiden yaklaşık birinin mevcut tedavilerinden memnun olmadığını belirtmişlerdir. Sharma, modern tıbbın şu anda migren için gerçekten optimal bir tedavisi olmadığını ve işe yarayabilecek bir şey deneyebildiklerinde, bunun doktorlar ve hastalar için bir kazan-kazan durumu olabileceğini düşündüklerini ve kendi açısından, dünya çapında popülerlik kazanmaya devam eden yoganın, sıklık, yoğunluk ve ağrı süresi gibi çeşitli migren önlemleri üzerinde yararlı etkileri olduğunun gösterildiğini ifade etmiştir. Ayrıca Sharma, küçük gözlemsel çalışmaların yapıldığını, ancak bildiklerine göre, bu çalışmanın, yoga uygulamasının migrendeki etkilerini değerlendiren en büyük randomize kontrollü çalışma olduğunu belirtmiştir.

Yoga İlaçlara Zayıf Yanıt Veren Hastalar İçin Bir Seçenek

Epizodik migrenli hastalarda adjuvan tedavi olarak yoganın potansiyel etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için araştırmacılar, Nisan 2017 ve Ağustos 2018 arasında tek bir merkezde prospektif, randomize, açık etiketli bir üstünlük denemesi gerçekleştirmiştir. Çalışmaya toplamda, 18-50 yaşları arasında epizodik migren tanısı alan 160 hasta rastgele tek başına tıbbi tedaviye veya yoga ile tıbbi tedaviye atanmış olup her iki grup da uyku, diyet ve egzersizin faydaları da dahil olmak üzere migrene yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri hakkında danışmanlık aldığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmada yoga müdahale grubundaki hastaların, 3 ay boyunca gerçekleştirdikleri önceden tasarlanmış bir yoga müdahalesine katıldıkları ve yoga grubundaki hastaların, kalifiye bir yoga terapisti tarafından kolaylaştırılan, ilk ay kurumda üç haftalık 1 saatlik seanslara katıldığı belirtilmiştir. Ayrıca bunu, takip eden 2 ay boyunca haftalık beş ev toplantısı izlemiş olup katılımcılar uygulamanın detaylarını içeren bir kitapçık almışlar ve bir yoga günlüğü tutmuşturlar. Araştırmacılar yoga merkezinden hastalara haftada iki kez çağrı yapılarak uyum sağlandığını ve hastaların ayrıca baş ağrısı ve ilaçlar hakkında ayrıntılar içeren bir baş ağrısı kayıt defteri tuttukları belirtilmiştir. Baş ağrısı şiddeti Görsel Analog Skala ile değerlendirilmiş olup Migren Özürlülük Değerlendirme anketi (MIDAS) ve Baş Ağrısı Darbe Testi (HIT) -6, baş ağrısına özgü özürlülükteki değişiklikleri belgelemek için kullanılmıştır. Çalışmayı toplam 114 hastanın, her grupta da 57 hastanın tamamladığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak araştırmacılar yoga grubundakiler arasında daha yüksek bir ortalama baş ağrısı sıklığı dışında, taban çizgisi özelliklerinin gruplar arasında benzerlik gösterdiğini ifade etmiştirler. Sharma, belki de çalışmanın en büyük yan ürününün, migren hastalarında yoganın etkili bir yardımcı tedavi olarak kabul edilmesi olduğunu ve kliniklerinde yoganın artık ilaçlara kötü yanıt veren hastalar için bir seçenek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Sharma, bunun güvenli bir müdahale olduğunu, hiçbir maliyeti olmadığını ve hastalar ilaçlarını durdurmadığını, bir doktor olarak, eğer olmayan bir hastaya yardım etmek isterse ilaçlarla gelişerek, yoga reçete etmekten mutluluk duyacağını ifade etmiştir.

Medikaynak Referanslar

Michael Vlessides, Yoga an Effective Adjunct to Standard Migraine Treatment, 11 May, 2020, Medscape

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler