Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, yeni yapılan bir çalışmada lifi alımını 6 ay boyunca lif için önerilen diyet miktarında %20 ila %25 oranında arttıran 200 Tip 2 diabetes mellitus’lu (T2DM'li) 200 yetişkinde hipertansiyonu incelediler. Katılımcılar bu dönemde ayrıca düşük glisemik diyeti de uyguladılar.

Diyet değişikliklerine bağlı olanlar, brakiyal-ayak bileği nabız dalga hızı (baPWV), sistolik ve diyastolik hipertansiyon, serum kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve açlık glikozunda önemli bir iyileşme gösterdi.

Bu çalışma, tüm dünyadaki klinisyenlerin üç önemli şeyi öğrenmelerine yardımcı olacağını belirten araştırmacılar gelecekte kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için diyabet ve hipertansiyon durumlarında yüksek lifli bir diyet verilmesi önemli olduğunu ve bu tip bir diyetin, tıbbi tedavi ile birlikte dislipidemi, nabız dalga hızı, bel-kalça oranı ve hipertansiyonu iyileştirebileceğini ileri sürdüler. Uzmanlar ayrıca tıbbi beslenme terapisi ve düzenli danışmanlık seansları, diyabet ve hipertansiyonun tedavisinde ve önlenmesinde de büyük önem taşıdığına dikkat çektiler.

"Sınırlı" Bilgi

Düşük protein, lif, vitamin ve mineral alımının ve yüksek karbonhidrat ve yağ alımının koroner arter hastalığına (KVH) yakalanma olasılığının artmasıyla ilişkili olduğu bilinmektedir ve artan diyet lif tüketiminin sağlığı iyileştirmek için yaygın olarak önerildiği bilinmektedir. Bununla birlikte, yüksek lifli diyet ile KVH riski arasındaki ilişkiyle ilgili bilgiler "sınırlı ve diyet faktörlerinin kardiyometabolik sonuçlar üzerindeki kapsamlı etiyolojik etkileri, kantitatif etkileri ve bunlara karşılık gelen optimal alımların iyi tespit edilmemiştir.

Bu nedenle araştırmacılar, T2DM'li hastalarda diyet değişikliklerinin hipertansiyonu ve ilişkili risk faktörlerini kontrol edip edemediğini araştırmayı amaçladı. Çalışma kapsamında, 6 aylık bir süre zarfında 26 kg/m2'nin üzerinde bir vücut kitle indeksi (VKİ) olarak tanımlanmış, aşırı kilolu ve aşırı kilolu T2DM'li 200 kişinin (ortalama yaş, 49.8 ± 12.1 yıl) lif alımını takip edildi. Katılımcılar, düşük yağlı, yüksek lifli bir müdahaleden oluşan diyet rejimlerini başlattıktan 3 ay ve 6 ay sonra başlangıçta kontroller aldı. Katılımcılara, "yüksek lifli bir diyet"’i teşvik edecek şekilde lif alımlarını %20 ila %25'e kadar arttırmaları konusunda rehberlik edildi.

Araştırmacılar diyetin, Güney Asya hastalarında kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan önemli ve ucuz bir risk azaltma faktörü olabileceğine dikkat çektiler ve yüksek lifli bir diyetin "hipertansiyon ve tip 2 diyabetli hastalarda kardiyovasküler risk azaltımı için etkili bir yöntem olabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Batya Swift Yasgur. High-Fiber Diet Tied to Lower CV Risk in Diabetes, Hypertension - Medscape - Oct 10, 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler