Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yirmi yılda, invaziv fungal enfeksiyon (İFE) tanısı daha sık konmaktadır ve hematoloji hastalarında enfeksiyöz morbidite ve mortalitenin ana nedenlerini oluşturmaktadır. Pediyatrik hastalarda, İFE insidansı % 2 ila% 21 arasında değişmektedir ve altta yatan hastalığa, tedavinin yoğunluğuna ve eşlik eden morbidite faktörlerine bağlıdır. Buna paralel olarak, tedavi oranındaki ve sağ kalımdaki iyileşme, amfoterisin B'nin daha tolere edilebilir ve lipozomal preparatlarının uygulanmasını takiben triazoller ve ekinokandis gibi yeni antifungal ilaçların varlığı ile devam etmiştir. Hematologlar ve onkologlar arasındaki farkındalığın artması, daha erken ve zamanında tanı konmasıyla sonuçlanmıştır.

İtalya’dan bir grup araştırmacı, altta yatan hastalığın tipi veya remisyon durumu nedeniyle ya da hematopoetik kök hücre transplantasyonunun prosedürüne bağlı olarak İFE gelişimi için yüksek riskli, akut lösemi, non-Hodgkin lenfoma tedavisi gören veya HSCT uygulanan bir pediatrik hematoloji-onkoloji hastası popülasyonunda, kanıtlanmış ve muhtemel (PP)-İFE’nin insidansını ve sonuçlarını inceleyen, çok merkezli retrospektif bir çalışma yaptılar. Çalışma, İtalyan Pediatrik Hematoloji Onkolojisi Derneği (AIEOP) 'ne ait 11 pediatrik merkezde gerçekleştirildi. 7 yıllık çalışma süresi boyunca 1143 hasta birici basamak kemoterapi aldı (ALL için 782, AML için 150 ve NHL için 211), 189 hastaya nüks için kemoterapi uygulandı (ALL için 130, AML için 39, NHL için 20), 851 hastaya otolog (309) veya allojenik (542) HSCT uygulandı. 123 hastada 127 PP-İFE tanısı ile karşılaştılar. Hastaların ortalama yaşı 9,7’ydi. Bir yıllık kümülatif insidans birinci basamak kemoterapiden sonra % 2,5, nüks sonrası % 9,4 ve HSCT sonrası % 5,3’tü. 98 (% 77) hastada şiddetli nötropeni mevcuttu. 77 hastada (% 89) tanıdan itibaren 3 ay içinde tedaviye olumlu yanıt gözlendi. Toplam 90 günlük sağ kalım olasılığı % 68’di.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada, PP-İFE'nin birinci basamak kemoterapiden sonra, hastalığın nüksetmesi nedeniyle reindüksiyon kemoterapisinden sonra ya da HSCT'den sonra oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, PP-İFE'li pediatrik hastaların yaklaşık üçte ikisi hayatta kaldığını belirttiler. PP-İFE'nİn önlenmesinde antifungal profilaksinin ve kısa süreli sağ kalım üzerine profilaksi ve erken kombinasyon tedavisinin etkisini tanımlamak için daha ileri prospektif çalışmalara ihtiyaçolduğunu aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Cesaro et al. Retrospective study on the incidence and outcome of proven and probable invasive fungal infections in high-risk pediatric onco-hematological patients, Eur J Haematol 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler