Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

1960'ların başlarında, ilk oral doğum kontrol hapı onaylanmış olmakla birlikte Batı Avrupa'daki tüm kadınların %80'inin şimdiye kadar oral kontraseptif kullandığı tahmin edilmektedir. Oral kontraseptif kullanımını meme kanseri riskiyle ilişkilendirmeye çalışan ve biraz çelişkili sonuçlara ulaşan birkaç çalışma yapılmıştır. Şimdiye kadarki en büyük çalışmalardan biri, önceki 10 yılda doğum kontrol hapı kullanan kadınların, hiç kullanmayanlara kıyasla meme kanseri riskinin biraz daha yüksek olduğunu öne sürmüştür. Yapılan bu çalışma, 25 yıl boyunca yürütülen ve popülasyon tabakalaşmasına bağlı olarak önyargı yaratabilecek 54 çalışmanın meta analizine dayanmaktadır. Oral kontraseptif kullanımı sırasında ve sonrasında risk artışı gösteren, 15 ila 49 yaşları arasındaki genç kadınlarda yapılan geniş ölçekli bir çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiş olmasına karşın, 35 ila 64 yaş arasındaki kadınlarda yapılan bir araştırma, mevcut veya eski oral kontraseptif kullanımı ile artmış meme kanseri riski arasında bir ilişki bulamamıştır. Benzer şekilde, ortalama yaşı 29 olan kadınlarda 36 yıldır izlenen bir çalışma, oral kontraseptif kullanımı ile meme kanseri riski arasında bir ilişki görmemiştir. Aksine, oral kontraseptif kullanımı, yumurtalık ve endometriyal kanser için daha düşük bir risk ile ilişkilendirilmiş olmakla birlikte, sonuçların çoğu çalışmada tutarlı olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte araştırmacılar, daha uzun vadeli etkilerin çok iyi çalışılmadığını ve oral kontraseptif kullanımı sırasında ve sonrasında daha ayrıntılı risk çalışmalarına ihtiyaç bulunduğunu belirtmişlerdir. 17 Aralık'ta Cancer Research'te yayınlanan bir araştırma, oral kontraseptiflerin yumurtalık ve endometriyal kansere karşı kalıcı bir koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Yumurtalık ve endometriyal kanseri için koruyucu etki

İsveç Uppsala Üniversitesi'nden Torgny Karlsson ve meslektaşları, uzun süreli oral kontraseptif kullanımı ile kanser riski arasındaki zamana bağlı etkileri açıklığa kavuşturmak için 1939-1970 yılları arasında Birleşik Krallık Biobank'tan 256.661 kadını kapsayan gözlemsel bir çalışma yürüttüklerini bildirmişlerdir. Çalışmanın süresi boyunca kümülatif kanser riski ve anlık risk, sırasıyla olasılık oranı (OR) ve tehlike oranı (HR) ile ölçülmüştür. Araştırmacılar, hiç kullanmayanlara kıyasla, kullanıcıların yumurtalık kanseri ve endometriyal kanser oranlarının daha düşük olduğunu bulmakla birlikte (sırasıyla OR'ler, 0.72 ve 0.68), ilişkinin uzun kullanımla daha güçlü olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada takip 55 yaş ile sınırlandırıldığında, meme kanserinde riskinde artış görülmesine (OR, 1.10) karşın bu bulgu tüm zaman aralığı boyunca görülmemiştir. Araştırmacılar eski kullanıcıların oral kontraseptif kullanımını bıraktıktan hemen sonra meme kanseri için daha yüksek bir HR görüldüğünü, yumurtalık ve endometriyal kanser için koruyucu etkinin, oral kontraseptiflerin son kullanımından sonra 35 yıla kadar önemli kaldığını belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmada sunulan kanıtlar göz önüne alındığında, doğum kontrol hapının kadınların yumurtalık ve endometriyal kanser riskini önemli ölçüde azaltabileceği, ancak bunların yaşam boyu meme kanseri riski üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu savunulmuştur. Bir ortak yazar yaptığı açıklamada, doğum kontrol hapları kullanan kadınların hem yumurtalık hem de endometriyal kanser geliştirme riskinin çok daha düşük olduğunun açık olduğunu belirtmiş ve tedavinin kesilmesinden 30 ila 35 yıl sonrasına kadar risk azalması tespit edildiğini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Karlsson T, Johansson T, Höglund J, Ek WE, Johansson Å. Time-dependent effects of oral contraceptive use on breast, ovarian and endometrial cancers. Cancer Res. 2020 Dec 17:canres.2476.2020. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-20-2476. Epub ahead of print. PMID: 33334812, Oral Contraceptives Protect Against Ovarian,Endometrial Cancer, HealthDay News, December 21, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler