Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yayınlanan bir çalışmada, yüksek beden kitle indeksi (BKİ) ile yüksek kolorektal kanser riski ile ilişkilendirilmesine rağmen, beden kitle indeksi düşük olan hastalarda tedavi sonrası sağ kalımın kilolu hastalara kıyasla daha düşük olabileceği belirtildi.

Dünya Gastrointestinal Kanser Kongresi'nde sunulan çalışmada, vücut ağırlıkları normal veya düşük olan hastaların, fazla kilolu ve aşırı kilolu hastalardan ortalama 2.5 ay daha az yaşadıklarını saptandı.

Çalışmanın yürütücüsü Dr. Yousuf Zafar ''Öne sürdüğümüz hipotezin aksine, BKİ değeri düşük olan hastalar en kısa sağ kalıma sahip olma açısından risk altında idi. BKİ değeri 25'in altındaki metastatik kolon kanseri hastaları, ölüm açısından en büyük riske sahip bulundu.'' Diyerek görüşlerini dile getirdi.

Çalışmanın yazarları, metastatik kolorektal kanser için önceden tedavi edilmemiş, ABD ve Avrupa'da dört farklı kayıt sistemi çalışmasına dahil edilmiş 6128 hastanın verilerini inceledi. Bu hastaların ortalama BKİ değerleri tedavi öncesinde 25.3 idi.

Hastalar BKİ değerlerine göre 4 gruba ayrıldı, toplam sağ kalım oranlarının yanı sıra hastaların progresyonsuz sağ kalım süresi ölçüldü.

Çalışma sonuçlarına göre, en düşük BKİ değerine sahip hastalar (20-24.9) ve rehberlere göre sağlıklı kiloda kabul edilen hastalar tedavi başlangıcından sonra ortalama 21.1 ay yaşadılar. BKİ değeri 25-29 arasında olan ve fazla kilolu kabul edilen hastalar ortalama 23.5 ay, BKİ değeri 30-35 arasında olan ve obez olarak kabul edilen hastalar ise ortalama 24 ay yaşadılar. BKİ değeri 35'in üstündeki hastalar ortalama 23.7 ay yaşadılar.

Dr. Zafar çalışmanın fazla kilolu olmanın kanser tedavisi alan hastalar için herhangi bir şekilde koruyucu olduğunu göstermediğine dikkat çekti. Düşük BKİ değerine sahip olmak ile hastaların tedaviyi ne kadar iyi tolere edebildiği arasında bir ilişki olabileceğine değinen Dr. Zafar, en düşük BKİ grubundaki hastaların daha az miktarda tedavi aldıklarının, tedaviyi daha az tolere ettiklerinin, tedavinin ilerleyen dönemlerine ek tedavi alamayacak kadar ağrı hasta oldukları hipotezinin de üzerine durulabileceğinin altını çizdi.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150701093803.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler