Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Enfeksiyon Hastalıkları

Tüm doku ve organlarda görülebilen enfeksiyon hastalıkları, virüs, bakteri, mantar ya da parazit gibi mikroorganizmaların vücudu enfekte etmesi sonucu oluşur. Bu hastalıkların bazıları bulaşıcı olabilirken bazıları sadece konak olarak tanımlanan enfekte olmuş kişinin hastalanmasına neden olur. Enfeksiyona bağlı tüm hastalıkların tanıları ve tedavileriyle enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümü doktorları ilgilenir.

Tedavi Alanları/Hastalıklar - Enfeksiyon Hastalıkları
30 Ocak 2023

Yeni Koronavirüsler Yayılım Açısından En Riskli Grupta

Zoonotik riski ölçmek amacıyla viral ve vahşi yaşam gözetiminde önceliklere odaklanmayı sağlayan bir araç geliştirildi.

20 Aralık 2022

Türünün İlk Örneği Olan Antimikrobiyal Yönetim Programları Çalışması

Sağlık sistemlerinin hasta bakımını nasıl iyileştirebileceği ve aşırı antibiyotik kullanımının nasıl önlenebileceği araştırılıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları alanındaki hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları alanının ilgilendiği hastalıklar ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi alın

Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir?

Hemen hemen tüm organları ve dokuları tutabilen enfeksiyon hastalıkları, virüs, bakteri vb. mikroorganizmaların vücuda girip çoğalması ile ortaya çıkar. Enfeksiyona sebep olan mikroorganizmanın türüne göre enfeksiyonun şiddeti de farklılık gösterir. Nezle, grip, solunum ve idrar yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların yanı sıra, tüberküloz, pnömoni, nedeni bilinmeyen ateş, hastane enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, menenjit ve ensefalit gibi beyin ve omurilik enfeksiyonlarına bağlı rahatsızlıklar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip edilir. Seyahat öncesi aşılama, seyahat sonrası enfeksiyonlar, cerrahi alan ve hastane enfeksiyonları da enfeksiyon hastalıkları bölümünün uzmanlığına girer. Tüm bu rahatsızlıkların dışında sıklıkla karşılaşılan bazı enfeksiyon hastalıkları isimleri şunlardır:

  • Viral hastalıklar
  • Mantar enfeksiyonları
  • İshal
  • Dizanteri
  • Tifo
  • Brusella
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Tüm hepatit türleri
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nedir?

İnsan yaşamı boyunca geçirilen pek çok hastalık, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümünü ilgilendirir. Hastalığa sebebiyet veren organizma çeşitliliğinin ve alt türlerinin fazla olmasının yanı sıra enfeksiyona maruz kalan bölgenin geniş olması da enfeksiyon hastalıklarının miktarını artırır. Bu yüzden bölüm doktorunun hastadan ayrıntılı anamnez alması ve fizik muayene yapması son derece önemlidir. Tüm enfeksiyon hastalıklarının tanısının ve tedavisinin uygulandığı bölümde, gerektiğinde multidisipliner bir yaklaşım uygulanabilir. Bölüm doktorları, enfeksiyon hastalıklarının tanısının ve tedavisinin yanı sıra hastane enfeksiyonları ve özellikle yoğun bakım ünitelerinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve olası enfeksiyonların önlenmesi için çalışmalar yapar. Gerektiğinde hastane personeline ve hasta yakınlarına eğitim verir. Ayrıca yetişkinlere yönelik aşı gereksinimleri konusunda da onları bilgilendirir.

Klinik Mikrobiyoloji Testleri Nelerdir?

Virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi yabancı mikroorganizmaların vücuda girmesi ile ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları, oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Enfeksiyon hastalıklarının tanısı için doktor muayenesinin yanı sıra klinik mikrobiyoloji laboratuvarı da oldukça önemlidir. Bu laboratuvarlar, seroloji testinin ya da farklı bir deyişle kanda bulunan mikroorganizmalara karşı vücudun oluşturduğu antikorların araştırılmasının yanı sıra bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve parazitoloji ile alakalı pek çok testin uygulanmasında önemli bir rol oynar.

Enfeksiyon Hastalıkları Belirtileri

Mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyon hastalıklarının geniş bir çerçevede yer almasından dolayı hastalıkların belirtileri de oldukça farklı olabilir. Ancak ateş, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının en sık karşılaştığı belirtilerin başında gelir. Bu ve diğer tüm bulguların neden kaynaklandığının araştırılması ve tedavi edilmesi enfeksiyon hastalıkları bölümünün uzmanlık alanıdır.

Enfeksiyon Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

Oldukça fazla sayıda olan enfeksiyon hastalıklarının tek bir tanı ya da tedavi yöntemi bulunmaz. Hastalığın tanısı için doktor öncelikle hastanın öyküsünü dinler ve ardından fiziki muayenesini yapar. Bulgular ışığında doktor gerekli gördüğünde ek laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme yapılmasını isteyebilir. Yapılan muayenenin ve tetkiklerin ardından enfeksiyona bağlı hastalığın tanısı konur. Enfeksiyona bağlı hastalıkların tedavi yöntemleri de hastalığa göre farklılık gösterir. Bu tedavi yöntemleri yalnızca istirahat etme ya da diyetin düzenlenmesi şeklinde olabileceği gibi, medikal ya da cerrahi yöntemlere de başvurulabilir.

 

Devamını Göster