Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Göğüs Hastalıkları

Solunum sisteminde tutuluma neden olarak akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyen, buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, horlama, balgam, öksürürken kan gelmesi, göğüs, sırt ve omuz ağrıları, geceleri terleme, ateş, iştahsızlık, kilo kaybı gibi sorunlara yol açan hastalıklar göğüs hastalıkları olarak adlandırılır. Bu hastalıklara ilişkin tanı ve tedavi işlemleri, hastanelerin göğüs hastalıkları kliniklerinde göğüs hastalıkları uzmanları tarafından yürütülür.

Tedavi Alanları/Hastalıklar - Göğüs Hastalıkları
14 Aralık 2021

Irk/Etnik Kökene Göre Solunum Fonksiyon Testlerinin Filtrelenmesi Yanlış Bakıma Yol Açabilir

Bireyler arasındaki solunum fonksiyon testi farklılıklarını açıklamak ve yorumlamak için tıpta ırk/etnik köken kullanımı, önyargılı tıbbi bakım ve araştırmaya yol açabilir.

12 Ekim 2021

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis`ten Şüphelenilen Hastalarda Pratik Görüntüleme Yorumu

İPF'den şüphelenilen hastalarda pratik görüntüleme yorumu ve Pulmoner Fibrozis Vakfı Radyoloji Çalışma Grubundan resmi öneriler

Göğüs Hastalıkları alanındaki hastalıklar
Göğüs Hastalıkları alanının ilgilendiği hastalıklar ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi alın

Göğüs Hastalıkları Nelerdir?

Göğüs hastalıkları branşında akciğere ilişkin her türlü hastalığın tanı ve tedavi işlemleri yürütülür. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:

  • Alerjik akciğer hastalıkları
  • Akciğer kanseri
  • Obstrüktif akciğer hastalıkları (Astım, KOAH, Bronşektazi vb.)
  • Kronik öksürükler
  • Pnömoni (Zatürre)
  • Plörezi (Akciğer zarında sıvı birikimi)
  • Sarkoidoz (Akciğerler ile vücudun diğer doku ve organlarını tutabilen sistemik hastalık)
  • Pnömotoraks (Akciğerin sönmesi)
  • Pulmoner Emboli (Akciğer embolisi)
  • Sigara kullanımına bağlı olarak oluşan akciğer hastalıkları

Yukarıdaki hastalıklar veya akciğerlerin etkilendiği farklı hastalık türlerine ilişkin belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar göğüs hastalıkları kliniklerine yönlendirilir. Muayene ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından hastalığına ilişkin teşhisi konulan hastalarda tedavi süreci bir an önce başlatılır.

Göğüs Hastalıkları Bölümleri Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından tıpta uzmanlığa ilişkin yapılan çalışmalarda göğüs hastalıkları uzmanlık dalına bağlı üç farklı yan dal oluşturulmuştur. Bunlar İş Sağlığı ve Hastalıkları, Alerji ve Yoğun Bakım yan dallarıdır. Göğüs hastalıkları ana bilim dalının bulunduğu sağlık kuruluşlarında poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yataklı tedavi hizmeti veren klinikler, bronkoskopi ünitesi, solunum fonksiyon laboratuvarı ve alerji testlerinin yapıldığı alt birimler yer alır. Hastalar ilk muayenenin ardından doktorları tarafından gerekli görülmesi durumunda bu birimlerden herhangi birine veya birkaçına yönlendirilebilir.

Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Herhangi bir akciğer hastalığına ilişkin bulgularla birlikte göğüs hastalıkları kliniklerine başvuran hastalarda öncelikli olarak detaylı fiziksel muayene yapılır ve hastanın detaylı öyküsü alınır. Bu sırada sürekli kullanılan ilaçlar ve hastada bulunan diğer kronik hastalıklar da öğrenilir. Ardından tanının konulabilmesi ve farklı hastalık olasılıklarının elenebilmesi gibi amaçlarla birtakım tanı testleri istenebilir. Bu testler tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçlar uzman doktorlar tarafından değerlendirilerek hastalığın teşhisi konulur. Ardından teşhis edilen hastalığın türü, hastanın yaşı, hastalığın evresi gibi pek çok faktör göz önünde bulundurularak doktor tarafından tedavi süreci planlanarak işlemler bir an önce başlatılır.

Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Solunum Fonksiyon Testleri

Akciğer hastalıklarında solunum fonksiyon testlerine sıklıkla başvurulur. Bu testler akciğer kapasitesi, nefes alıp verme sırasında yer değiştiren havanın hacmi ve mevcut fonksiyon bozukluklarının derecesi gibi konularda bilgi sahibi olunabilir. Difüzyon testi, reversibilite testi, yavaş ve zorlu vital kapasite testleri gibi uygulamalar bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca bir endoskopi türü olan bronkoskopi ünitelerinde yapılan bronkoskopi (solunum yollarının endoskopik görüntülemesi) işlemi ile akciğer kanseri başta olmak üzere birçok akciğer hastalığına ilişkin araştırma yapılabilir ve teşhis konulabilir. Ayrıca bronkoskopi sırasında gerekli görülmesi durumunda hastalıklı bölgelerden örnek alınarak (biyopsi) incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderilebilir. 

Özellikle erken evrede tespit edilen pek çok akciğer hastalığında yüzde yüze varan oranlarda iyileşme elde edilebilmektedir. Bu nedenle göğüs hastalıklarına ilişkin belirtiler taşıyan hastalar vakit kaybetmeden muayene ve tanı tetkiklerini yaptırmak üzere sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır.

Devamını Göster