Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis

Tıbbi Makale
05 Eylül 2019

Bir İPF Hastasının Bağımsızlık Savaşı

Genç yetişkin bir İPF hastası bağımsızlığını elinde tutmak isterken başına gelenleri yazdı.

Tıbbi Makale
07 Ağustos 2019

İnhalasyon Tedavisine Uyum ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Üzerindeki Etkisi

Bir grup araştırmacı, KOAH evresinin uyum ile ilişkisini ve uyum ile KOAH alevlenmeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla retrospektif bir veri analizi yaptılar.

Tıbbi Makale
17 Haziran 2019

Kırılganlık Değerlendirmesi Risk Altındaki İPF Hastalarının Belirlenmesine Yardımcı Olabilir

Yapılan yeni bir çalışmada İPF'li yaşlı hastalarda kırılganlık ve geriatrik durumların sıklığını belirlemek amaçlandı.

Tıbbi Makale
30 Nisan 2019

Muc5b’nin Artmış Ekspresyonu IPF için Risk Faktörü Müdür?

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim adamları, MUC5B promotöründeki bir mutasyonun (rs35705950), akciğerlerin küçük hava yollarındaki mukus üretimini arttırdığını buldular.

Tıbbi Makale
11 Nisan 2019

Nazal Epitelden Non-İnvaziv İPF Tanısı Konulabilir Mi?

İPF hastalarının nazal epitelinde, hastalığı olmayanlara göre, enflamatuar ve immün yanıtlarda yer alan farklı gen ekspresyon düzeyleri gösterildi.

Tıbbi Makale
27 Mart 2019

Gebelikte Astım, Doğum Sonrası Depresyona Mı Neden Oluyor?

Kanada merkezli yapılan büyük çaplı bir çalışmada doğum sırasındaki astımın doğum sonrası depresyonu arttırdığı görüldü.

Tıbbi Makale
21 Mart 2019

Akut Alevlenmeli İPF Hastalarında Kan Dekorin Seviyeleri Prognostik Belirteç Olabilir

Japon araştırmacılar, dekorin proteininin, bir fibrotik akciğer hastalığı olan İPF ve İİP olan hastalarda akut alevlenmelerin gelişimi ve ilerlemesindeki rolünü değerlendirdiler.

Tıbbi Makale
18 Mart 2019

Düşük Akciğer Fonksiyonu Demans Riskinde Artışla İlişkili Bulundu

Demans veya hafif bilişsel bozukluk oranları restriktif ve obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler arasında hastalık veya solunum semptomları olmayanlara göre daha yüksek bulundu.idiyopatik, pulmoner, fibrozis, düşük, akciğer, fonksiyon, demans, bilişse

DEVAMINI OKU
Bir İPF Hastasının Bağımsızlık Savaşı
Genç yetişkin bir İPF hastası bağımsızlığını elinde tutmak isterken başına gelenleri yazdı.
DEVAMINI OKU
İnhalasyon Tedavisine Uyum ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Üzerindeki Etkisi
Bir grup araştırmacı, KOAH evresinin uyum ile ilişkisini ve uyum ile KOAH alevlenmeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla retrospektif bir veri analizi yaptılar.
DEVAMINI OKU
Kırılganlık Değerlendirmesi Risk Altındaki İPF Hastalarının Belirlenmesine Yardımcı Olabilir...
Yapılan yeni bir çalışmada İPF'li yaşlı hastalarda kırılganlık ve geriatrik durumların sıklığını belirlemek amaçlandı.
DEVAMINI OKU
Muc5b’nin Artmış Ekspresyonu IPF için Risk Faktörü Müdür?
Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim adamları, MUC5B promotöründeki bir mutasyonun (rs35705950), akciğerlerin küçük hava yollarındaki mukus üretimini arttırdığını buldular....
DEVAMINI OKU
Nazal Epitelden Non-İnvaziv İPF Tanısı Konulabilir Mi?
İPF hastalarının nazal epitelinde, hastalığı olmayanlara göre, enflamatuar ve immün yanıtlarda yer alan farklı gen ekspresyon düzeyleri gösterildi.
DEVAMINI OKU
Gebelikte Astım, Doğum Sonrası Depresyona Mı Neden Oluyor?
Kanada merkezli yapılan büyük çaplı bir çalışmada doğum sırasındaki astımın doğum sonrası depresyonu arttırdığı görüldü.
DEVAMINI OKU
Akut Alevlenmeli İPF Hastalarında Kan Dekorin Seviyeleri Prognostik Belirteç Olabilir
Japon araştırmacılar, dekorin proteininin, bir fibrotik akciğer hastalığı olan İPF ve İİP olan hastalarda akut alevlenmelerin gelişimi ve ilerlemesindeki rolünü değerlendirdiler....
DEVAMINI OKU
Düşük Akciğer Fonksiyonu Demans Riskinde Artışla İlişkili Bulundu
Demans veya hafif bilişsel bozukluk oranları restriktif ve obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler arasında hastalık veya solunum semptomları olmayanlara göre daha yüksek bulundu.idiyopati...
Tıbbi Makale
19 Ekim 2018

İPF Hastasıyken Enerjinizi Nasıl Korumalısınız?

Bir İPF hastası profesyonel yaşamda enerjisini nasıl koruduğunu yazıyor

Tıbbi Makale
01 Ağustos 2018

İPF Hastaları Neden Düşünme Problemleri Yaşıyor?

Kardiyovasküler ve pulmoner hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir fizik tedavi doktoru olan Noah Greenspan, bir İPF hastasının net düşünmede güçlük yaşamasına katkıda bulunabilecek faktörler anlattı.

Tıbbi Makale
30 Mart 2018

İPF’li Hastaların Ekip Merkezli Bakımını İyileştirmek İçin Bir Eğitim Girişimi

Araştırmacılar, İPF bakım ölçütlerinin performansını, yoğun bir eğitim ve uygulama geliştirme girişimi yoluyla iyileştirmenin mümkün olduğunu kanıtladılar.

Tıbbi Makale
04 Ocak 2018

Oksijen Desteği Kullanmayan Pulmoner Fibrozisli Hastalarda Fiziksel Aktivite ve Aktivite Alanı

Pulmoner fibrozis (PF) diffüz, geri dönüşümsüz parankimal skarlaşma ile karakterize bir akciğer hastalığıdır.

Tıbbi Makale
29 Aralık 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin Akut Alevlenmesinde Prognostik Faktörler

Japonya’dan araştırmacılar, İPF akut alevlenmesi gösteren hastaların klinik verilerini analiz etmek ve İPF-AE'nin potansiyel prognostik faktörlerini belirlemek amacıyla bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
13 Aralık 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Anksiyete ve Depresyon

İdiyopatik pulmoner fibrozis hastalarının uzun dönem anksiyete ve depresyon sıklığını ve bu durumlara katkıda bulunan faktörleri belirlemek amacıyla bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
22 Kasım 2017

İPF’de Gen Ekspresyon Analizleri

İPF alt gruplarını tanımlamak ve karakterize etmek için veri temelli kümeleme analizi ve bilgi temelli bir yaklaşım kullanıldı.

Tıbbi Makale
06 Ekim 2017

İPF’de mtDNA ve Fibroblast Yanıtları Arasındaki İlişki Araştırıldı

Amerika’dan araştırmacılar, İPF'de mtDNA ve fibroblast yanıtları arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
20 Eylül 2017

Japonya’da İPF İçin Hastalık Şiddeti Evrelendirme Sistemi

Araştırmacılar, evre I ve II’de ayırt edici kabiliyeti iyileştirmek için revize edilmiş bir sistem önerdiler.

Tıbbi Makale
22 Ağustos 2017

İPF ve PPFE Arasında Ne Fark Var?

İPF'li hastalarda elastik ve kollajenöz fibrozisin intrapulmoner dağılımı araştırıldı ve İPF ile PPFE hastaları arasındaki her iki fibrozis tipi nicel olarak karşılaştırıldı.

Tıbbi Makale
14 Haziran 2017

İPF Hastalarında Yaşam Kalitesinin Korunmasında Akciğer Rehabilitasyonunun Rolü

Pulmoner rehabilitasyon, şu anda mevcut olan en etkili farmakolojik olmayan yönetim stratejisidir.

Tıbbi Makale
08 Nisan 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibroz Hastalarında Histopatolojik Altgrupların Prognostik Önemi

İPF'li hastalardaki histopatolojik bulguların önemini daha iyi anlamak için yapılan bir çalışmada, 1976'dan 1985'e kadar Mayo Tıp Merkezi'nde açık akciğer biyopsisi yapılan İPF'li 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı.

DAHA FAZLA İÇERİK »

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image