Yandex Metrica
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis
Haber
08 Nisan 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibroz Hastalarında Histopatolojik Altgrupların Prognostik Önemi

İPF'li hastalardaki histopatolojik bulguların önemini daha iyi anlamak için yapılan bir çalışmada, 1976'dan 1985'e kadar Mayo Tıp Merkezi'nde açık akciğer biyopsisi yapılan İPF'li 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı.

Haber
06 Nisan 2017

İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler

Amerikan Toraks Derneği (ATS)/ Avrupa Solunum Topluluğu (ERS) konsensüs sınıflamasında İİP’ler7 farklı klinikopatolojik antite olarak sınıflandırılır.

Haber
23 Mart 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin Erken Tanısında Akciğer Oskültasyonu

İPF’nin erken evrelerinde oskültasyon ile ince rallerin duyulmasının, önemli tanı değerinin olduğu düşünülüyor.

İdiyopatik Pulmoner Fibroz Hastalarında Histopatolojik Altgrupların Prognostik Önemi
İPF'li hastalardaki histopatolojik bulguların önemini daha iyi anlamak için yapılan bir çalışmada, 1976'dan 1985'e kadar Mayo Tıp Merkezi'nde açık akciğer biyopsisi yapılan İPF'li 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı.
İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler
Amerikan Toraks Derneği (ATS)/ Avrupa Solunum Topluluğu (ERS) konsensüs sınıflamasında İİP’ler7 farklı klinikopatolojik antite olarak sınıflandırılır.
İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin Erken Tanısında Akciğer Oskültasyonu
İPF’nin erken evrelerinde oskültasyon ile ince rallerin duyulmasının, önemli tanı değerinin olduğu düşünülüyor.
Haber
14 Mart 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibroz Hastalarında Histopatolojik Altgrupların Prognostik Önemi

İPF'li hastalardaki histopatolojik bulguların önemini daha iyi anlamak için yapılan bir çalışmada, 1976'dan 1985'e kadar Mayo Tıp Merkezi'nde açık akciğer biyopsisi yapılan İPF'li 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı.

Haber
04 Mart 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis’te Sağ Kalımın Belirteçleri

Klinik ve fizyolojik değişkenlerin 6. ve 12. aylardaki değişiminin değerlendirilmesinin, tek başına başlangıç değerlerine göre daha doğru prognostik bilgi sağlayabileceği gösterildi.

Haber
24 Şubat 2017

İPF’in Etiyolojisi Nedir?

İPF'nin epitelyal mikro yaralanmalardan ve anormal yara iyileşmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Haber
25 Ocak 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Tanı Yaklaşımları

Gelecekte klinisyenlerin kan-spesifik ya da akciğer-spesifik moleküler belirteçleri diğer klinik, fizyolojik ve görüntüleme özellikleri ile birlikte kullanacakları öngörülüyor.

Haber
03 Ağustos 2016

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis İle İlgili Çoğu İnternet Kaynağı Hatalı, Eksik ve Güncel Değil

Araştırmacılar idiyopatik pulmoner fibrozis ile ilgili inceledikleri yaklaşık 200 web sitesindeki verilerin hatalı, eksik ve güncel olmadığını ortaya koydular.

Haber
21 Haziran 2016

Sigara Kullanımı İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Riskini Arttırıyor mu?

Araştırmacılar sigara kullanımı ile ilişkili IPF riskinin kapsamlı bir analizini raporladılar.

Haber
07 Haziran 2016

Elektronik Sigara Kullanımı Yaygınlaşıyor

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu yapmış olduğu yazılı açıklama ile gençlerde elektronik sigara kullanımının hızlı bir şekilde arttığını bildirdi

Haber
01 Haziran 2016

İPF Tedavisinde Hekim, Hasta ve Bakım Sağlayıcı İlişkisi Ne Kadar Önemli?

Araştırmacılar 24 İPF hastası üzerinde yapılan çalışmada bu sorunun cevabını aradılar.

Haber
18 Mayıs 2016

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Ana Pulmoner Arter Çapının Değerlendirilmesi Önemli

Araştırmacılar iPF hastalarında ana pulmoner arter çapının prognozla ilişkisini inceleyen çalışmaları tekrar gözden geçirdiler.

Haber
29 Nisan 2016

Pulmoner Fibroziste Pulmoner Makrofajlar Araştırıldı.

Araştırmacılar insan ve mürin modellerinde solunum sistemindeki makrofajları incelediler.

Haber
25 Nisan 2016

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste 26S Proteozom Aktivitesi ve Etkileri

Almanya’dan bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmada proteozom fonksiyonlarının fibrotik akciğer oluşumunda bozulduğunu ve bunun İPF’nin patogenezinde rol oynadığını iddia ettiler.

DAHA FAZLA İÇERİK »

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image