Yandex Metrica

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis

Tıbbi Makale
14 Haziran 2017

İPF Hastalarında Yaşam Kalitesinin Korunmasında Akciğer Rehabilitasyonunun Rolü

Pulmoner rehabilitasyon, şu anda mevcut olan en etkili farmakolojik olmayan yönetim stratejisidir.

Tıbbi Makale
08 Nisan 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibroz Hastalarında Histopatolojik Altgrupların Prognostik Önemi

İPF'li hastalardaki histopatolojik bulguların önemini daha iyi anlamak için yapılan bir çalışmada, 1976'dan 1985'e kadar Mayo Tıp Merkezi'nde açık akciğer biyopsisi yapılan İPF'li 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı.

Tıbbi Makale
06 Nisan 2017

İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler

Amerikan Toraks Derneği (ATS)/ Avrupa Solunum Topluluğu (ERS) konsensüs sınıflamasında İİP’ler7 farklı klinikopatolojik antite olarak sınıflandırılır.

İPF Hastalarında Yaşam Kalitesinin Korunmasında Akciğer Rehabilitasyonunun Rolü
Pulmoner rehabilitasyon, şu anda mevcut olan en etkili farmakolojik olmayan yönetim stratejisidir.
İdiyopatik Pulmoner Fibroz Hastalarında Histopatolojik Altgrupların Prognostik Önemi
İPF'li hastalardaki histopatolojik bulguların önemini daha iyi anlamak için yapılan bir çalışmada, 1976'dan 1985'e kadar Mayo Tıp Merkezi'nde açık akciğer biyopsisi yapılan İPF'li 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı.
İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler
Amerikan Toraks Derneği (ATS)/ Avrupa Solunum Topluluğu (ERS) konsensüs sınıflamasında İİP’ler7 farklı klinikopatolojik antite olarak sınıflandırılır.
Tıbbi Makale
30 Mart 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibrozisin Erken Tanısında Akciğer Oskültasyonu

İPF’nin erken evrelerinde oskültasyon ile ince rallerin duyulmasının, önemli tanı değerinin olduğu düşünülüyor.

Tıbbi Makale
14 Mart 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibroz Hastalarında Histopatolojik Altgrupların Prognostik Önemi

İPF'li hastalardaki histopatolojik bulguların önemini daha iyi anlamak için yapılan bir çalışmada, 1976'dan 1985'e kadar Mayo Tıp Merkezi'nde açık akciğer biyopsisi yapılan İPF'li 104 hastanın retrospektif analizi yapıldı.

Tıbbi Makale
04 Mart 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis’te Sağ Kalımın Belirteçleri

Klinik ve fizyolojik değişkenlerin 6. ve 12. aylardaki değişiminin değerlendirilmesinin, tek başına başlangıç değerlerine göre daha doğru prognostik bilgi sağlayabileceği gösterildi.

Tıbbi Makale
01 Mart 2017

İPF’in Etiyolojisi Nedir?

İPF'nin epitelyal mikro yaralanmalardan ve anormal yara iyileşmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Tıbbi Makale
25 Ocak 2017

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Tanı Yaklaşımları

Gelecekte klinisyenlerin kan-spesifik ya da akciğer-spesifik moleküler belirteçleri diğer klinik, fizyolojik ve görüntüleme özellikleri ile birlikte kullanacakları öngörülüyor.

Tıbbi Makale
03 Ağustos 2016

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis İle İlgili Çoğu İnternet Kaynağı Hatalı, Eksik ve Güncel Değil

Araştırmacılar idiyopatik pulmoner fibrozis ile ilgili inceledikleri yaklaşık 200 web sitesindeki verilerin hatalı, eksik ve güncel olmadığını ortaya koydular.

Tıbbi Makale
21 Haziran 2016

Sigara Kullanımı İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Riskini Arttırıyor mu?

Araştırmacılar sigara kullanımı ile ilişkili IPF riskinin kapsamlı bir analizini raporladılar.

Tıbbi Makale
07 Haziran 2016

Elektronik Sigara Kullanımı Yaygınlaşıyor

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu yapmış olduğu yazılı açıklama ile gençlerde elektronik sigara kullanımının hızlı bir şekilde arttığını bildirdi

Tıbbi Makale
01 Haziran 2016

İPF Tedavisinde Hekim, Hasta ve Bakım Sağlayıcı İlişkisi Ne Kadar Önemli?

Araştırmacılar 24 İPF hastası üzerinde yapılan çalışmada bu sorunun cevabını aradılar.

Tıbbi Makale
18 Mayıs 2016

İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Ana Pulmoner Arter Çapının Değerlendirilmesi Önemli

Araştırmacılar iPF hastalarında ana pulmoner arter çapının prognozla ilişkisini inceleyen çalışmaları tekrar gözden geçirdiler.

Tıbbi Makale
29 Nisan 2016

Pulmoner Fibroziste Pulmoner Makrofajlar Araştırıldı.

Araştırmacılar insan ve mürin modellerinde solunum sistemindeki makrofajları incelediler.

DAHA FAZLA İÇERİK »

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image