Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Kistik Fibrozis

Tıbbi Makale
16 Ekim 2019

Kan Basıncı ile İlgili Şimdiye Kadar Yapılmış En Büyük Genetik Çalışma

Şimdiye kadar yapılmış en büyük genetik analizde, yüksek tansiyonla ilişkili 535 yeni gen tespit edildi.

Tıbbi Makale
14 Ekim 2019

Gebelikte Maruz Kalınan Polen Bebeklik Astımına Neden Olabilir Mi?

Çok uluslu yapılan çalışmada gebelikte maruz kalınan polenin bebek üzerindeki etkileri incelendi.

Tıbbi Makale
11 Ekim 2019

Astım Hastalarında Obezite Riski Daha Fazla

Obezitenin astım için bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bilim insanları bu ilişkinin tersinin de doğru olup olmadığını araştırdılar.

Tıbbi Makale
17 Eylül 2019

Azalan Akciğer Fonksiyonu ve Kardiyovasküler Risk

Yapılan yeni bir çalışmada akciğer fonksiyonundaki düşüşün; kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı ve inme ile ilişkili olup olmadığı değerlendirildi.

Tıbbi Makale
22 Ağustos 2019

Yüksek IL-7 Serum Düzeyleri Kistik Fibrozis için Biyolojik Belirteç Olabilir Mi?

KF’li hastalarda kronik viral ve mikobakteriyel enfeksiyonlar için IL-7’ye bozulmuş T hücresi yanıtına işaret eden daha yüksek serum IL-7 seviyeleri tanımlandı.

Tıbbi Makale
07 Ağustos 2019

İnhalasyon Tedavisine Uyum ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Üzerindeki Etkisi

Bir grup araştırmacı, KOAH evresinin uyum ile ilişkisini ve uyum ile KOAH alevlenmeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla retrospektif bir veri analizi yaptılar.

Tıbbi Makale
31 Temmuz 2019

Kistik Fibrozis`de Akciğer Enfeksiyonlarına Hangi Bakteri Türü Neden Olabilir?

Yapılan yeni bir çalışmaya göre Tse7 adı verilen bir toksin, P. Aeruginosa’nın kistik fibrozis hastalarındaki akciğer enfeksiyonlarına neden sıklıkla yol açtığını açıklayabilir.

Tıbbi Makale
30 Temmuz 2019

Genç Kistik Fibrozis Hastalarında Fiziksel Aktivitenin İzlenmesi İçin Takip Cihazları

Araştırmacılar, Kistik Fibrozisli çocuk ve gençlerin fiziksel aktiviteye ilişkin algılarını ve fiziksel aktivite izleme cihazlarının kullanılmasının kabul edilebilirliğini araştırdılar.

Tıbbi Makale
24 Temmuz 2019

Hipertonik-Salin İnhalasyonu Kistik Fibrozisli Bebeklerde Akciğer Fonksiyonunu Arttırıyor

PRESIS randomize kontrollü çalışmasının sonuçlarına göre hipertonik salin inhalasyonu kistik fibrozisli bebeklerde akciğer fonksiyonunu ve büyümesini iyileştiriyor.

DEVAMINI OKU
Kan Basıncı ile İlgili Şimdiye Kadar Yapılmış En Büyük Genetik Çalışma
Şimdiye kadar yapılmış en büyük genetik analizde, yüksek tansiyonla ilişkili 535 yeni gen tespit edildi.
DEVAMINI OKU
Gebelikte Maruz Kalınan Polen Bebeklik Astımına Neden Olabilir Mi?
Çok uluslu yapılan çalışmada gebelikte maruz kalınan polenin bebek üzerindeki etkileri incelendi.
DEVAMINI OKU
Astım Hastalarında Obezite Riski Daha Fazla
Obezitenin astım için bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bilim insanları bu ilişkinin tersinin de doğru olup olmadığını araştırdılar.
DEVAMINI OKU
Azalan Akciğer Fonksiyonu ve Kardiyovasküler Risk
Yapılan yeni bir çalışmada akciğer fonksiyonundaki düşüşün; kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı ve inme ile ilişkili olup olmadığı değerlendirildi.
DEVAMINI OKU
Yüksek IL-7 Serum Düzeyleri Kistik Fibrozis için Biyolojik Belirteç Olabilir Mi?
KF’li hastalarda kronik viral ve mikobakteriyel enfeksiyonlar için IL-7’ye bozulmuş T hücresi yanıtına işaret eden daha yüksek serum IL-7 seviyeleri tanımlandı.
DEVAMINI OKU
İnhalasyon Tedavisine Uyum ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Üzerindeki Etkisi
Bir grup araştırmacı, KOAH evresinin uyum ile ilişkisini ve uyum ile KOAH alevlenmeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla retrospektif bir veri analizi yaptılar.
DEVAMINI OKU
Kistik Fibrozis`de Akciğer Enfeksiyonlarına Hangi Bakteri Türü Neden Olabilir?
Yapılan yeni bir çalışmaya göre Tse7 adı verilen bir toksin, P. Aeruginosa’nın kistik fibrozis hastalarındaki akciğer enfeksiyonlarına neden sıklıkla yol açtığını açıklayabilir....
DEVAMINI OKU
Genç Kistik Fibrozis Hastalarında Fiziksel Aktivitenin İzlenmesi İçin Takip Cihazları
Araştırmacılar, Kistik Fibrozisli çocuk ve gençlerin fiziksel aktiviteye ilişkin algılarını ve fiziksel aktivite izleme cihazlarının kullanılmasının kabul edilebilirliğini araştırdılar....
DEVAMINI OKU
Hipertonik-Salin İnhalasyonu Kistik Fibrozisli Bebeklerde Akciğer Fonksiyonunu Arttırıyor
PRESIS randomize kontrollü çalışmasının sonuçlarına göre hipertonik salin inhalasyonu kistik fibrozisli bebeklerde akciğer fonksiyonunu ve büyümesini iyileştiriyor.
Tıbbi Makale
19 Temmuz 2019

Elde Taşınabilir Kablosuz Ev Spirometresi İle KF İzlemi

Air Next avuç içi spirometresi, akciğerlerin bir saniye içinde zorlu ekspirasyon hacmi ve zorlu vital kapasitesini ölçebiliyor.

Tıbbi Makale
24 Mayıs 2019

Yeni İkili-Antibiyotik Toz İnhalasyonu İlaca Dirençli Bakterilere Karşı Daha Etkili

Purdue Üniversitesi araştırmacıları, kolistin ve siprofloksasin isimli iki antibiyotiğin kistik fibrozis hastalarının akciğerlerine derinlemesine aktarmanın yeni bir yolunu buldular.

Tıbbi Makale
22 Mayıs 2019

Plazma Bazlı Fonksiyonel Genomiklerle KF’nin Moleküler İmzalarının Belirlenmesi

Araştırmacılar, kistik fibrozis hastalarından kan örneklerini test ettiler ve hastaya özel tedavilere yol açabilecek farklı gen ekspresyon paternleri tanımladılar.

Tıbbi Makale
21 Mayıs 2019

Araştırmacılar Dirençli Pnömoniyi Önlemek İçin Aşı Arıyor

West Virginia Üniversitesi (WVU) araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışmada, tedaviye yüksek dirençli bakteri Pseudomonas aeruginosa'ya karşı bir aşı geliştirmek amaçlandı.

Tıbbi Makale
16 Mayıs 2019

Geliştirilen Yeni Test KF`de Öksürme ve Hava Yolu Klirensine Yardımcı Olabilir

Yeni test, KF’si ve diğer akciğer hastalıkları olan insanların akciğerlerinde biriken mukusun çeşitli özelliklerini değerlendirdi.

Tıbbi Makale
06 Mayıs 2019

Kistik Fibrozis Tedavisinde Tele-Sağlık ve Entegre Sağlık Koçluğu İş Birliği

Yeni geliştirilen bir program, kistik fibrozis ile yaşayan insanların sağlığını optimize etmek için toplumun katılımı ve akran sorumluluğuyla, bütünleştirici sağlık ve fiziksel performans koçluğunu birleştiren hasta merkezli bir yaklaşım geliştirdi.

Tıbbi Makale
27 Mart 2019

Gebelikte Astım, Doğum Sonrası Depresyona Mı Neden Oluyor?

Kanada merkezli yapılan büyük çaplı bir çalışmada doğum sırasındaki astımın doğum sonrası depresyonu arttırdığı görüldü.

Tıbbi Makale
18 Mart 2019

Düşük Akciğer Fonksiyonu Demans Riskinde Artışla İlişkili Bulundu

Demans veya hafif bilişsel bozukluk oranları restriktif ve obstrüktif akciğer hastalığı olan kişiler arasında hastalık veya solunum semptomları olmayanlara göre daha yüksek bulundu.idiyopatik, pulmoner, fibrozis, düşük, akciğer, fonksiyon, demans, bilişse

Tıbbi Makale
14 Kasım 2018

Akciğerlerde Yeni Bir Hücre Tipi Keşfedildi

Bağımsız iki yeni çalışmada, insan hava yolunda yeni ve nadir bir hücre türü keşfedildi.

Tıbbi Makale
03 Ekim 2018

Kistik Fibrozda Antioksidan Kullanımının Tedaviye Katkısı Var mı?

Gıda desteği olarak kullanılan antioksidanların kistik fibrozda akut alevlenmeleri azalttığı tespit edildi

Tıbbi Makale
13 Ağustos 2018

Kistik Fibrozis ve Pulmoner Mikrobiyom

Kistik fibrozis gibi süpüratif akciğer hastalıklarında hava yolu kolonizasyonu, klinik ve radyolojik bulgularının ilerlemesinde önemli bir rol oynar.

DAHA FAZLA İÇERİK »

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image