Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Foliküler Lenfoma

Tıbbi Makale
24 Nisan 2018

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma İçin İnterim PET-BT’ye Dayalı Yeni Bir Prognostik İndeks

Çinli araştırmacılar, diffüz büyük B Hücreli lenfoma için interim PET-BT’ye dayalı yeni bir prognostik indeksin retrospektif analizini yaptılar.

Tıbbi Makale
29 Mart 2018

Alkol Tüketimi Hematolojik Malignite Riski Etkiliyor Mu?

Yunan araştırmacılar, erişkinlerde alkol tüketimi ile lenfoma ve lösemiler arasındaki ilişkiyi araştıran bir meta-analiz yaptılar.

Tıbbi Makale
23 Şubat 2018

Non-Hodgkin Lenfoma`da Hiperkalsemi Mekanizmaları ve İlişkili Sonuçlar

Yapılan tek merkez retrospektif çalışmada, NHL'de hiperkalsemi ile ilişkili insidans ve sonuçlar değerlendirildi.

Tıbbi Makale
23 Ağustos 2017

Lenfoma Alt Gruplarında İnsidans, Sağ kalım ve Mortalite İçin Uzun Dönem Zaman Eğilimleri

Kanada’dan bir grup araştırmacı, Kanada Manitoba 'daki yetişkinlerde lenfoid malignite insidansı, mortalitesi ve relatif sağ kalımındaki 30 yıllık zaman eğilimlerini incelediler.

Tıbbi Makale
15 Ağustos 2017

Hematolojik Malignitelerde Irk ve Etnik Farklılıklar

Non-Hodgkin lenfoma tanısı alan hastalar için önemli ırk farklılıkları mevcuttur.

Tıbbi Makale
01 Haziran 2017

İnsan Sitomegalovirüsünün Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar ile İlişkisi

Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarından sağlanan histolojik doku örneklerinde, CMV latent enfeksiyon sıklığının saptamayı amaçlayan bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
02 Mart 2017

SLE Hastalarında Non-Hodgkin Lenfoma Daha Sık mı Görülüyor?

İsrail’den bir grup araştırmacı yaptıkları geniş ölçekli toplum temelli bir araştırmada SLE varlığı ile çeşitli maligniteler arasındaki ilişkiyi incelediler.

Tıbbi Makale
01 Mart 2017

Yetişkinlerde ve Çocuklarda Kutanöz Lenfomalar

Kutanöz T hücre lenfomaları yaşlı hastaları ağırlıklı olarak etkileyen non-Hodgkin lenfomalardır.

Tıbbi Makale
02 Ocak 2017

Genç ve Genç Yetişkin 5 yıllık Sağ Kalımlı Kanser Hastaları Arasında Kardiyak Mortalite Riski

İngiltere’den bir grup araştırmacı genç ve genç yetişkin 5 yıllık sağ kalımlı kanser hastaları arasında uzun dönem kardiyak mortalite riskini araştıran bir çalışma yaptılar.

DEVAMINI OKU
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma İçin İnterim PET-BT’ye Dayalı Yeni Bir Prognostik İndeks
Çinli araştırmacılar, diffüz büyük B Hücreli lenfoma için interim PET-BT’ye dayalı yeni bir prognostik indeksin retrospektif analizini yaptılar.
DEVAMINI OKU
Alkol Tüketimi Hematolojik Malignite Riski Etkiliyor Mu?
Yunan araştırmacılar, erişkinlerde alkol tüketimi ile lenfoma ve lösemiler arasındaki ilişkiyi araştıran bir meta-analiz yaptılar.
DEVAMINI OKU
Non-Hodgkin Lenfoma`da Hiperkalsemi Mekanizmaları ve İlişkili Sonuçlar
Yapılan tek merkez retrospektif çalışmada, NHL'de hiperkalsemi ile ilişkili insidans ve sonuçlar değerlendirildi.
DEVAMINI OKU
Lenfoma Alt Gruplarında İnsidans, Sağ kalım ve Mortalite İçin Uzun Dönem Zaman Eğilimleri
Kanada’dan bir grup araştırmacı, Kanada Manitoba 'daki yetişkinlerde lenfoid malignite insidansı, mortalitesi ve relatif sağ kalımındaki 30 yıllık zaman eğilimlerini incelediler....
DEVAMINI OKU
Hematolojik Malignitelerde Irk ve Etnik Farklılıklar
Non-Hodgkin lenfoma tanısı alan hastalar için önemli ırk farklılıkları mevcuttur.
DEVAMINI OKU
İnsan Sitomegalovirüsünün Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar ile İlişkisi
Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarından sağlanan histolojik doku örneklerinde, CMV latent enfeksiyon sıklığının saptamayı amaçlayan bir çalışma yapıldı.
DEVAMINI OKU
SLE Hastalarında Non-Hodgkin Lenfoma Daha Sık mı Görülüyor?
İsrail’den bir grup araştırmacı yaptıkları geniş ölçekli toplum temelli bir araştırmada SLE varlığı ile çeşitli maligniteler arasındaki ilişkiyi incelediler.
DEVAMINI OKU
Yetişkinlerde ve Çocuklarda Kutanöz Lenfomalar
Kutanöz T hücre lenfomaları yaşlı hastaları ağırlıklı olarak etkileyen non-Hodgkin lenfomalardır.
DEVAMINI OKU
Genç ve Genç Yetişkin 5 yıllık Sağ Kalımlı Kanser Hastaları Arasında Kardiyak Mortalite Riski...
İngiltere’den bir grup araştırmacı genç ve genç yetişkin 5 yıllık sağ kalımlı kanser hastaları arasında uzun dönem kardiyak mortalite riskini araştıran bir çalışma yaptılar. ...
Tıbbi Makale
29 Aralık 2016

Uzun Dönem Sağ Kalan Lenfoma Hastalarında Kanserin Etkileri

Araştırmacılar NHL hastalarında IOCv2 (Kanserin Etkileri Versiyon 2 Anketi) kullanarak hastaların yaşam kalitelerini değerlendirdiler.

Tıbbi Makale
07 Kasım 2016

Mesleki Maruziyet Lenfatik/Hematopoetik Maligniteler Riskini Artıyor mu?

PAH maruziyetine yol açan mesleklerde çalışanlarda lenfatik/hematopoetik malignite riski araştırıldı.

Tıbbi Makale
01 Kasım 2016

Beslenme Alışkanlıkları Non-Hodgkin Lenfoma ve Multiple Miyelom Riskini Etkiliyor mu?

Araştırmacılar kırmızı et ve süt ürünlerinin riski arttırırken balık tüketiminin azalttığını belirttiler.

Tıbbi Makale
11 Mart 2016

Non-Hodgkin Lenfoma Alt Tipleri Sahip Adölesanlarda Kilo ve Boy ile Hastalık İlişkisi Araştırıldı

Bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada, 16-19 yaşları arasında ki 2,352,988 adölesanda boy ve kilonun NHL insidansı ile ilişkisini değerlendirdiler ve en sık görülen 5 NHL alt tipinin her birinin gelişme riskini araştırdılar.

Tıbbi Makale
09 Mart 2016

Hepatit B Virüs Enfeksiyonu ve Non-Hodgkin Lenfoma Riski Arasındaki İlişki Araştırıldı

Çin’den bir grup araştırmacı HBV enfeksiyonu ve NHL riski arasındaki ilişkiyi konu alan vaka kontrol çalışmalarının meta analizini yaptılar.

Tıbbi Makale
29 Haziran 2015

Araştırmacılar benzersiz bir yüksek riskli lenfoma hasta grubu tanımladılar

Pek çok kanser hastası için amaç beş yıllık, hastalıksız yaşam grafiğine ulaşmaktır ancak UR Medicine'in Wilmot Kanser Enstitüsünden yeni bir araştırma, foliküler lenfomalı hastalarda iki yıllık sürenin, gerçekleştirilmesi daha muhtemel bir sağkalım hedef

Tıbbi Makale
13 Mayıs 2015

İleri yaşta baba olanların çocukları yüksek kanser riski taşıyor

​İleri yaşta baba olan erkeklerin çocukları, yetişkin çağa geldiklerinde lösemi ve lenfoma gibi kan ve bağışıklık sistemi kanserlerinin artmış riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Tıbbi Makale
04 Mayıs 2015

Yoğun egzersiz Non-Hodgkin lenfoma riskini azaltabilir

​​​Kanada'da yapılan bir araştırmada non-Hodgkin lenfoma riskini azaltmada egzersizin rolünün olup olmadığı araştırıldı. Kanser Epidemiyolojisi, Biyomarkerleri ve Önleme dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yaşam boyu yoğun egzersizin non-Hodgkin lenfo

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image