Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon

Foliküler Lenfoma

İkinci sıklıkta görülen non-Hodgkin lenfoma alt tipi olup yavaş ilerleyen non-Hodgkin lenfomalar arasında en sık görülen tipidir. Kromozom Biyolojik olarak, tümör hücreleri normal germinal merkez B hücrelerinin malign karşılığıdır. Makrofajlar, folikül dendritik hücreleri, fibroblastlar, endotel hücreleri ve T lenfositlerden oluşan heterojen bir hücre grubu tümör mikroçevresini oluşturur. B hücre markerlarından CD 10, CD 19, CD 22 ve genellikle CD 20 pozitif olup, CD 5 daima negatiftir. Sitogenetik incelemede, anti-apoptotik protein bcl-2’nin aşırı ekspresyonuna yol açan t(14;18) translokasyonu ise yaklaşık %85 oranında gözlenmektedir. Genel olarak foliküler lenfoma indolent bir seyir izler ve çoğu hasta yaygın hastalığa rağmen asemptomatiktir. Hastaların büyük çoğunluğu ileri evrede ( Evre III ve Evre IV)’te tanı alırlar.

TANI

Tanı için mutlaka eksizyonel lenf nodu biyopsisi tercih edilmelidir. Histolojik sınıflama, Dünya Sağlık Örgütünün 2008’de güncellediği sınıflama kriterine göre yapılmalıdır.

grade 1 (her büyük büyütme alanında 0-5 sentroblast)

grade 2 (her büyük büyütme alanında 6-15 sentroblast)

grade 3 (her büyük büyütme alanında 15’ten fazla sentroblast)

Grade 3 alt gruplara ayrılmaktadır;

grade 3A (sentrositler ve sentroblastların bulunması)

grade 3B (solid sentroblast organizasyonu)

EVRELEME

Evrelemede revize edilmiş Ann-Arbor sistemi kullanılır. Evre I ve Evre II erken evreyi, Evre III ve Evre IV ise ileri evreyi gösterir.

Evre I

Tek bir bölge lenf nodunun tutulumu (IE ; Ekstralenfatik organ)

Evre II

Diyaframin ayni tarafinda 2 veya daha fazla bölge lenf nodu tutulumu ( IIE : Ekstralenfatik organ)

Evre III

Diyaframin her iki tarafinda lenf bezi tutulumu (IIIE : Ekstralenfatik organ) (IIIS ; Dalak).

Evre IV

Eşlik eden lenf düğümü tutulumu olsun ya da olmasın bir ya da daha fazla ekstralenfatik organın yaygın tutulumu

Evreleme amaçlı kontrastlı abdomimopelvik BT ve toraks BT yapılmalıdır. PET yapılması zorunlu değildir ancak erken evrede veya küratif RT tedavisi uygulanacak hastalara yapılması önerilir. KI biyopsisi, aspirasyonu ve akım sitometresi incelenmelidir. Risk değerlendirmesi yapmak için ise FLIPI kullanılmalıdır. Ortalama sağ kalım ise 10 yıldır.

TEDAVİ

Genel olarak yavaş bir seyir izlediği bilinmektedir  fakat agresif lenfomaya da dönüşebilir. Bununla birlikte tanı sırasında olguların büyük kısmının ileri evredir. Tanı yaşının yüksek olması ve olası ek hastalıkların varlığı tedavi kararını etkileyebilecek diğer etkenlerdir. Foliküler Lenfoma tedavisi yaygın hastalık olup olmamasına göre planlanmaktadır. Ancak, tedavi kararı yalnızca hastalık evresiyle değil, hastalık semptomlarına göre olmalıdır.  Seçilecek tedavi: yaş, tümör evresi, tutulum yaptığı lenf nodu bölgeleri, Hb, LDH düzeyleri gibi hastanın klinik özelliklerine; tümörün boyutu, büyüme hızı gibi tümörün fiziksel özelliklerine; tedavinin amacına, tedavinin yan etkilerine, hastanın genel durumuna, ek hastalıklarına ve kullandığı  ilaçlara göre yapılmalıdır.

Referanslar :

1- Barekman CL, Aguilera NS, Abbondanzo SL (July 2001). "Low-grade B-cell lymphoma with coexpression of both CD5 and CD10. A report of 3 cases"Arch. Pathol. Lab. Med.125 (7): 951–3.

2- Dreyling, M., et al., Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol, 2014. 25 Suppl 3: p. iii76-82.

3- Bosga-Bouwer AG, van Imhoff GW, Boonstra R, et al. (February 2003). "Follicular lymphoma grade 3B includes 3 cytogenetically defined subgroups with primary t(14;18), 3q27, or other translocations: t(14;18) and 3q27 are mutually exclusive"Blood 101 (3): 1149–54.

4- Cheson, B.D., et al., Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol, 2014. 32(27): p. 3059-68.

5- Lister TA, Crowther D, Sutcliffe SB; et al. (November 1989). "Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting"J. Clin. Oncol. 7 (11): 1630–6.

6- Lymphoma, Follicular at eMedicine. http://emedicine.medscape.com/article/203268-overview

7- Sehn LH, Fenske TS, Laport GG. Follicular lymphoma: prognostic factors, conventional therapies, and hematopoietic cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 2012;18(1 Suppl):82-91.

8- Dreyling M; ESMO Guidelines Working Group. Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010;21(Suppl 5):181-183.