Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Foliküler Lenfoma

Tıbbi Makale
20 Mayıs 2019

Çocukluktaki Lenfomadan Sonra Kanser Gelişim Riski İncelendi

Çocukluk çağında Hodgkin lenfoma tedavisi görmüş olanlarda uzun dönemde solid tümör gelişimi riski değerlendirildi.

Tıbbi Makale
03 Mayıs 2019

Subkutan Rituksimab Foliküler Lenfoma`da da Etkili Bulundu

Rituksimabın subkutan formunun foliküler lenfoma tedavisinde intravenöz rituksimaba benzer etkiye sahip olduğu gösterildi.

Tıbbi Makale
25 Nisan 2019

Hastaların Tercihi Subkutan Rituksimab

PrefMab çalışmasında intravenöz ve subkutan rituksimab alternatifleri arasında hastaların tercihinin ne olduğu araştırıldı.

Tıbbi Makale
17 Nisan 2019

Subkutan ve İntravenöz Rituksimab Kıyaslandı

Rituksimabın subkutan formunun intravenöz formuna benzer etkinliğe sahip olduğu gösterildi.

Tıbbi Makale
14 Mart 2019

ALL’de Doğum Kilosu Riski Artırıyor Mu?

ABD merkezli yapılan bir çalışmada doğum kilosunun ALL için risk oluşturup oluşturmadığı değerlendirildi.

Tıbbi Makale
08 Mart 2019

Bazı AML Hastaları Kök Hücre Nakli Sonrası Neden Nüks Ediyor?

Hematopoetik kök hücre nakli, akut miyeloid lösemili hastalar için küratif olabilse de bazı hastalarda nüks görülebiliyor.

Tıbbi Makale
01 Haziran 2017

İnsan Sitomegalovirüsünün Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar ile İlişkisi

Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarından sağlanan histolojik doku örneklerinde, CMV latent enfeksiyon sıklığının saptamayı amaçlayan bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
02 Mart 2017

SLE Hastalarında Non-Hodgkin Lenfoma Daha Sık mı Görülüyor?

İsrail’den bir grup araştırmacı yaptıkları geniş ölçekli toplum temelli bir araştırmada SLE varlığı ile çeşitli maligniteler arasındaki ilişkiyi incelediler.

Tıbbi Makale
01 Mart 2017

Yetişkinlerde ve Çocuklarda Kutanöz Lenfomalar

Kutanöz T hücre lenfomaları yaşlı hastaları ağırlıklı olarak etkileyen non-Hodgkin lenfomalardır.

DEVAMINI OKU
Çocukluktaki Lenfomadan Sonra Kanser Gelişim Riski İncelendi
Çocukluk çağında Hodgkin lenfoma tedavisi görmüş olanlarda uzun dönemde solid tümör gelişimi riski değerlendirildi.
DEVAMINI OKU
Subkutan Rituksimab Foliküler Lenfoma`da da Etkili Bulundu
Rituksimabın subkutan formunun foliküler lenfoma tedavisinde intravenöz rituksimaba benzer etkiye sahip olduğu gösterildi.
DEVAMINI OKU
Hastaların Tercihi Subkutan Rituksimab
PrefMab çalışmasında intravenöz ve subkutan rituksimab alternatifleri arasında hastaların tercihinin ne olduğu araştırıldı.
DEVAMINI OKU
Subkutan ve İntravenöz Rituksimab Kıyaslandı
Rituksimabın subkutan formunun intravenöz formuna benzer etkinliğe sahip olduğu gösterildi.
DEVAMINI OKU
ALL’de Doğum Kilosu Riski Artırıyor Mu?
ABD merkezli yapılan bir çalışmada doğum kilosunun ALL için risk oluşturup oluşturmadığı değerlendirildi.
DEVAMINI OKU
Bazı AML Hastaları Kök Hücre Nakli Sonrası Neden Nüks Ediyor?
Hematopoetik kök hücre nakli, akut miyeloid lösemili hastalar için küratif olabilse de bazı hastalarda nüks görülebiliyor.
DEVAMINI OKU
İnsan Sitomegalovirüsünün Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar ile İlişkisi
Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarından sağlanan histolojik doku örneklerinde, CMV latent enfeksiyon sıklığının saptamayı amaçlayan bir çalışma yapıldı.
DEVAMINI OKU
SLE Hastalarında Non-Hodgkin Lenfoma Daha Sık mı Görülüyor?
İsrail’den bir grup araştırmacı yaptıkları geniş ölçekli toplum temelli bir araştırmada SLE varlığı ile çeşitli maligniteler arasındaki ilişkiyi incelediler.
DEVAMINI OKU
Yetişkinlerde ve Çocuklarda Kutanöz Lenfomalar
Kutanöz T hücre lenfomaları yaşlı hastaları ağırlıklı olarak etkileyen non-Hodgkin lenfomalardır.
Tıbbi Makale
02 Ocak 2017

Genç ve Genç Yetişkin 5 yıllık Sağ Kalımlı Kanser Hastaları Arasında Kardiyak Mortalite Riski

İngiltere’den bir grup araştırmacı genç ve genç yetişkin 5 yıllık sağ kalımlı kanser hastaları arasında uzun dönem kardiyak mortalite riskini araştıran bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
29 Aralık 2016

Uzun Dönem Sağ Kalan Lenfoma Hastalarında Kanserin Etkileri

Araştırmacılar NHL hastalarında IOCv2 (Kanserin Etkileri Versiyon 2 Anketi) kullanarak hastaların yaşam kalitelerini değerlendirdiler.

Tıbbi Makale
07 Kasım 2016

Mesleki Maruziyet Lenfatik/Hematopoetik Maligniteler Riskini Artıyor mu?

PAH maruziyetine yol açan mesleklerde çalışanlarda lenfatik/hematopoetik malignite riski araştırıldı.

Tıbbi Makale
01 Kasım 2016

Beslenme Alışkanlıkları Non-Hodgkin Lenfoma ve Multiple Miyelom Riskini Etkiliyor mu?

Araştırmacılar kırmızı et ve süt ürünlerinin riski arttırırken balık tüketiminin azalttığını belirttiler.

Tıbbi Makale
11 Mart 2016

Non-Hodgkin Lenfoma Alt Tipleri Sahip Adölesanlarda Kilo ve Boy ile Hastalık İlişkisi Araştırıldı

Bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada, 16-19 yaşları arasında ki 2,352,988 adölesanda boy ve kilonun NHL insidansı ile ilişkisini değerlendirdiler ve en sık görülen 5 NHL alt tipinin her birinin gelişme riskini araştırdılar.

Tıbbi Makale
09 Mart 2016

Hepatit B Virüs Enfeksiyonu ve Non-Hodgkin Lenfoma Riski Arasındaki İlişki Araştırıldı

Çin’den bir grup araştırmacı HBV enfeksiyonu ve NHL riski arasındaki ilişkiyi konu alan vaka kontrol çalışmalarının meta analizini yaptılar.

Tıbbi Makale
29 Haziran 2015

Araştırmacılar benzersiz bir yüksek riskli lenfoma hasta grubu tanımladılar

Pek çok kanser hastası için amaç beş yıllık, hastalıksız yaşam grafiğine ulaşmaktır ancak UR Medicine'in Wilmot Kanser Enstitüsünden yeni bir araştırma, foliküler lenfomalı hastalarda iki yıllık sürenin, gerçekleştirilmesi daha muhtemel bir sağkalım hedef

Tıbbi Makale
13 Mayıs 2015

İleri yaşta baba olanların çocukları yüksek kanser riski taşıyor

​İleri yaşta baba olan erkeklerin çocukları, yetişkin çağa geldiklerinde lösemi ve lenfoma gibi kan ve bağışıklık sistemi kanserlerinin artmış riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Tıbbi Makale
04 Mayıs 2015

Yoğun egzersiz Non-Hodgkin lenfoma riskini azaltabilir

​​​Kanada'da yapılan bir araştırmada non-Hodgkin lenfoma riskini azaltmada egzersizin rolünün olup olmadığı araştırıldı. Kanser Epidemiyolojisi, Biyomarkerleri ve Önleme dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yaşam boyu yoğun egzersizin non-Hodgkin lenfo

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image