Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Foliküler Lenfoma

Tıbbi Makale
18 Ekim 2019

B Hücreli Lenfomada CAR-T Hücresi Tedavileri İncelendi

B hücreli Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) en sık görülen hematolojik malignitedir. Kemoimmünoterapideki gelişmelere rağmen, önemli sayıda hasta relaps-refrakter hastalık geçirmektedir.

Tıbbi Makale
30 Eylül 2019

KML’de Lösemik Artrit

KML’de görülen lösemik artrit ve ciddi hiperkalsemiye dair bir vaka raporu sunuldu.

Tıbbi Makale
19 Eylül 2019

Kanserle Mücadelede NK Hücreleri

Kanserle mücadelede önemli bir rolü olabilecek NK hücrelerinin tedavi amaçlı kullanımı araştırıldı.

Tıbbi Makale
16 Eylül 2019

AMKL’de Patolojik İnceleme

ABD merkezli çalışmada IHC’de kullanılan 3 yöntem kıyaslanarak önerilerde bulunuldu.

Tıbbi Makale
09 Eylül 2019

Akut Megakaryoblastik Lösemide Tanısal Yöntemler

Akut megakaryoblastik lösemide çeşitli immünohistokimyasal belirteçlerin tanısal değeri araştırıldı.

Tıbbi Makale
24 Temmuz 2019

Kemoterapi Sonrası İkincil Riskler Bilinenden Yüksek Bulundu

Solid tümörleri sebebiyle kemoterapi ile tedavi gören hastalarda kan kanseri görülme riskinin bilinenin üstünde olduğu gösterildi.

Tıbbi Makale
16 Temmuz 2019

Kanseri Yenip Hayatta Kalanlar Başka Hastalıklardan Hastaneye Yatış Riski Altında

Araştırmalar, en yaygın 12 kanseri yenip sağ kalanların hastaneye yatmayı gerektiren çok çeşitli hastalıklar açısından daha yüksek risk altında olduğunu söylüyor.

Tıbbi Makale
11 Haziran 2019

Orak Hücreli Anemi İçin Yeni Tarama Testi

Amerikan Hematoloji Derneği 2018'de sunulan bir çalışmada, daha az maliyetli, yalnızca küçük bir kandamlası gerektiren ve yaklaşık 10 dakika içinde yapılabilecek yeni bir test tanıtıldı.

Tıbbi Makale
21 Mayıs 2019

Çocukluktaki Lenfomadan Sonra Kanser Gelişim Riski İncelendi

Çocukluk çağında Hodgkin lenfoma tedavisi görmüş olanlarda uzun dönemde solid tümör gelişimi riski değerlendirildi.

DEVAMINI OKU
B Hücreli Lenfomada CAR-T Hücresi Tedavileri İncelendi
B hücreli Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) en sık görülen hematolojik malignitedir. Kemoimmünoterapideki gelişmelere rağmen, önemli sayıda hasta relaps-refrakter hastalık geçirmektedir....
DEVAMINI OKU
KML’de Lösemik Artrit
KML’de görülen lösemik artrit ve ciddi hiperkalsemiye dair bir vaka raporu sunuldu.
DEVAMINI OKU
Kanserle Mücadelede NK Hücreleri
Kanserle mücadelede önemli bir rolü olabilecek NK hücrelerinin tedavi amaçlı kullanımı araştırıldı.
DEVAMINI OKU
AMKL’de Patolojik İnceleme
ABD merkezli çalışmada IHC’de kullanılan 3 yöntem kıyaslanarak önerilerde bulunuldu.
DEVAMINI OKU
Akut Megakaryoblastik Lösemide Tanısal Yöntemler
Akut megakaryoblastik lösemide çeşitli immünohistokimyasal belirteçlerin tanısal değeri araştırıldı.
DEVAMINI OKU
Kemoterapi Sonrası İkincil Riskler Bilinenden Yüksek Bulundu
Solid tümörleri sebebiyle kemoterapi ile tedavi gören hastalarda kan kanseri görülme riskinin bilinenin üstünde olduğu gösterildi.
DEVAMINI OKU
Kanseri Yenip Hayatta Kalanlar Başka Hastalıklardan Hastaneye Yatış Riski Altında
Araştırmalar, en yaygın 12 kanseri yenip sağ kalanların hastaneye yatmayı gerektiren çok çeşitli hastalıklar açısından daha yüksek risk altında olduğunu söylüyor.
DEVAMINI OKU
Orak Hücreli Anemi İçin Yeni Tarama Testi
Amerikan Hematoloji Derneği 2018'de sunulan bir çalışmada, daha az maliyetli, yalnızca küçük bir kandamlası gerektiren ve yaklaşık 10 dakika içinde yapılabilecek yeni bir test tanıtıldı....
DEVAMINI OKU
Çocukluktaki Lenfomadan Sonra Kanser Gelişim Riski İncelendi
Çocukluk çağında Hodgkin lenfoma tedavisi görmüş olanlarda uzun dönemde solid tümör gelişimi riski değerlendirildi.
Tıbbi Makale
25 Nisan 2019

Hastaların Tercihi Subkutan Rituksimab

PrefMab çalışmasında intravenöz ve subkutan rituksimab alternatifleri arasında hastaların tercihinin ne olduğu araştırıldı.

Tıbbi Makale
17 Nisan 2019

Subkutan ve İntravenöz Rituksimab Kıyaslandı

Rituksimabın subkutan formunun intravenöz formuna benzer etkinliğe sahip olduğu gösterildi.

Tıbbi Makale
14 Mart 2019

ALL’de Doğum Kilosu Riski Artırıyor Mu?

ABD merkezli yapılan bir çalışmada doğum kilosunun ALL için risk oluşturup oluşturmadığı değerlendirildi.

Tıbbi Makale
08 Mart 2019

Bazı AML Hastaları Kök Hücre Nakli Sonrası Neden Nüks Ediyor?

Hematopoetik kök hücre nakli, akut miyeloid lösemili hastalar için küratif olabilse de bazı hastalarda nüks görülebiliyor.

Tıbbi Makale
24 Nisan 2018

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma İçin İnterim PET-BT’ye Dayalı Yeni Bir Prognostik İndeks

Çinli araştırmacılar, diffüz büyük B Hücreli lenfoma için interim PET-BT’ye dayalı yeni bir prognostik indeksin retrospektif analizini yaptılar.

Tıbbi Makale
29 Mart 2018

Alkol Tüketimi Hematolojik Malignite Riski Etkiliyor Mu?

Yunan araştırmacılar, erişkinlerde alkol tüketimi ile lenfoma ve lösemiler arasındaki ilişkiyi araştıran bir meta-analiz yaptılar.

Tıbbi Makale
23 Şubat 2018

Non-Hodgkin Lenfoma`da Hiperkalsemi Mekanizmaları ve İlişkili Sonuçlar

Yapılan tek merkez retrospektif çalışmada, NHL'de hiperkalsemi ile ilişkili insidans ve sonuçlar değerlendirildi.

Tıbbi Makale
23 Ekim 2017

Rituksimab Sonrası Hipogammaglobulinemi ve Enfeksiyon Gelişimi İle İlişkili Risk Faktörleri

Rituksimab tedavisinde şiddetli veya kalıcı hipogammaglobulinemi gelişimi ve tekrarlayan enfeksiyonlara yatkınlık ile ilişkili risk faktörlerini özetlemek amacıyla bir literatür taraması yapıldı.

Tıbbi Makale
23 Ağustos 2017

Lenfoma Alt Gruplarında İnsidans, Sağ kalım ve Mortalite İçin Uzun Dönem Zaman Eğilimleri

Kanada’dan bir grup araştırmacı, Kanada Manitoba 'daki yetişkinlerde lenfoid malignite insidansı, mortalitesi ve relatif sağ kalımındaki 30 yıllık zaman eğilimlerini incelediler.

Tıbbi Makale
15 Ağustos 2017

Hematolojik Malignitelerde Irk ve Etnik Farklılıklar

Non-Hodgkin lenfoma tanısı alan hastalar için önemli ırk farklılıkları mevcuttur.

Tıbbi Makale
01 Haziran 2017

İnsan Sitomegalovirüsünün Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar ile İlişkisi

Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalı hastalarından sağlanan histolojik doku örneklerinde, CMV latent enfeksiyon sıklığının saptamayı amaçlayan bir çalışma yapıldı.

DAHA FAZLA İÇERİK »

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image