Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

Kronik lenfositer lösemi erişkinlerde en sık görülen lösemidir. Lenfositlerin, kemik iliği, kan ve lenf nodlarında kontrolsüz ve anormal sayıda artmasıyla oluşur. Vücudun savunma hücrelerinden olan lenfositler görevlerini yapamazlar, enfeksiyonlara karşı vücut savunmasız kalır, anormal sayıya ulaşan lösemi hücreleri normal hücrelerin yapılmasına da engel olur ve hastalık belirtileri ortaya çıkar. Ortalama görülme yaşı 67-72 arasındadı olup hastaların sadece %10’u 55 yaşın altındadır. Erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha sık görülmektedir.

SEMPTOMLAR

Tanı çoğunlukla asemptomatik hastada rutin testler esnasında konulmasına ragmen hastalar çoğunlukla iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemeleri, günlük aktivitelerde halsizlik, nefes darlığı, enfeksiyonlara yatkınlık, dalakta büyüme ve ağrı, karaciğerde büyüme, lenf noldlarında büyüme , anemi şikayetleri ile hekime başvururlar.

TANI

Tanıda ilk şüphelenilmesi gereken hemogramda lenfositoz varlığıdır. Bunun yanı sıra anemi ve trombositopeniye de rastlanabilir. Periferik yaymada lenfosit sayısının artması lösemi lehinedir.KLL evrelemesinde RAI ve BINET risk sınıflaması kullanılmaktadır.

RAI Evrelemesi:

RAI 0 - Lenfosit > 15.000 mm3

RAI I - Lenfositoz ve lenfadenopati

RAI II - Lenfositoz ve hepatomegali ve/veya splenomegali

RAI III - Lenfositoz ve Hb<11 gr/dl

RAI IV - Lenfositoz ve Plateletin 100.000 mm3 ün altında olması

RAI 0 düşük riski, RAI I ve RAI II orta riski, RAI III ve RAI IV ise yüksek riski göstermektedir.

BINET Evrelemesi:

Binet A - Hb>10 gr/dl, plateletin 100.000 mm3 veya üzerinde olması ve 3’ten az alanda lenfadenopati (RAI 0,I ve II)

Binet B - Hb>10 gr/dl, plateletin 100.000 mm3 veya üzerinde olması ve 3 veya daha fazla alanda lenfadenopati (RAI I ve II)

Binet C - Hb<10 gr/dl ve plateletin 100.000 mm3ten düşük olması (RAI III ve IV)

Bunların dışında prognozu belirlemek için için genetic prognostik faktörler de kullanılmaktadır. En kötü prognoz ise 17p delesyonuna sahip olan hastalardadır. Bu hasta grubunda ortalama sağ kalım süresi 2 yıldır. 11q delesyonu da kötü bir prognostik faktördür.

TEDAVİ

KLL’de temel hedeflenen hastalığın progresyonun önlenmesi ve semptomların azaltılmasına yöneliktir. KLL’nin küratif bir hastalık olmaması, ileri yaşta başlaması ve yavaş seyirli olması nedeniyle erken evre ve asemptomatik olan hastalarda yapılan tedavilerin faydasının olduğu gösterilememiştir. RAI evrelemesine göre orta ve yüksek risk grubundaki hastalar veya Binet evrelemesine göre B veya C evresindeki hastalar ancak tedaviden fayda görebilmektedirler. Buna karşın bazı hastalar progresif veya semptomatik olana kadar tedavi edilmeden izlenebilirler. KLL tedavisinde kemoterapi, radyoterapi, biyolojik terapi ve KI transplantasyonu kullanılabilir. Bazen semptomlara yönelik olarak cerrahi tedavi de uygulanabilir.

Referanslar :

1- Byrd, John. "Chronic Lymphocytic Leukemia". Leukemia & Lymphoma Society. Retrieved 24 March 2014.

2- Harris NL, Jaffe ES, Diebold J, Flandrin G, Muller-Hermelink HK, Vardiman J, Lister TA, Bloomfield CD (1999). "World Health Organization classification of neoplastic diseases of the hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting-Airlie House, Virginia, November 1997". J. Clin. Oncol. 17 (12): 3835–49.

3- Catovsky D and Montserrat E Postgraduate Haematology, Sixt Edition p530-537

4- Mir M www.emedicine.mediscape.com/article199313-overview#showall Accessed 2012

5- Zenz T, Döhner H, Stilgenbauer S Leukemieas: Principles and Practice of Therapy 2011, p299-307

6- Binet, J.L., et al., A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. Cancer, 1981. 48(1): p. 198‐206.

7- Rai, K.R., et al., Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia. Blood, 1975. 46(2): p. 219‐ 34.

8- Dohner, H., et al., Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med, 2000. 343(26): p. 1910‐6

9- Dighiero, G., et al., Chlorambucil in indolent chronic lymphocytic leukemia. French Cooperative Group on Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med, 1998. 338(21): p. 1506‐ 14.

10- Shustik, C., et al., Treatment of early chronic lymphocytic leukemia: intermittent chlorambucil versus observation. Hematol Oncol, 1988. 6(1): p. 7‐12.

11- Rosenquist, R., et al., Prognostic markers and their clinical applicability in chronic lymphocytic leukemia: where do we stand? Leuk Lymphoma, 2013. 54(11): p. 2351‐64.

12- National Cancer Institute. "Chronic Lymphocytic Leukemia (PDQ) Treatment: Stage I, II, III, and IV Chronic Lymphocytic Leukemia"Archived from the original on 17 October 2007. Retrieved 2007-09-04.