Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

Tıbbi Makale
23 Ağustos 2017

Lenfoma Alt Gruplarında İnsidans, Sağ kalım ve Mortalite İçin Uzun Dönem Zaman Eğilimleri

Kanada’dan bir grup araştırmacı, Kanada Manitoba 'daki yetişkinlerde lenfoid malignite insidansı, mortalitesi ve relatif sağ kalımındaki 30 yıllık zaman eğilimlerini incelediler.

Tıbbi Makale
15 Ağustos 2017

Hematolojik Malignitelerde Irk ve Etnik Farklılıklar

Non-Hodgkin lenfoma tanısı alan hastalar için önemli ırk farklılıkları mevcuttur.

Tıbbi Makale
07 Temmuz 2017

Mesleki Solvent Maruziyeti ve Kronik Lenfositik Lösemi İlişkisi

Mesleki solvent kullanımının, yetişkin kronik lenfositik lösemi riskine etkisini değerlendirmek amacıyla bir vaka-kontrol çalışması yapıldı.

Tıbbi Makale
15 Mayıs 2017

Erken Evre Kronik Lenfositik Lösemide BT Taramaları Ne Zaman Gereklidir?

Erken evre KLL hastalarının evrelendirilmesi ve klinik takibi için tıbbi geçmiş, muayene ve tam kan sayımı değerlendirmesi halen tercih edilen yöntemlerdir.

Tıbbi Makale
01 Mart 2017

KLL Progresyonunda Lipitlerin Rolü Nedir?

KLL progresyonunda ve sonuçlarında lipidlerin önemli rolü olduğu düşünülmektedir.

Tıbbi Makale
05 Aralık 2016

KLL Yapbozunda Bir Parça Daha Bulundu

Dolaşımdaki miRNA ekspresyonunun KLL’de lenfosit farklılaşması ve aktivasyonu ile ilişkili bulundu.

Tıbbi Makale
26 Ekim 2016

B Hücre Bozukluğu Patofizyolojisinde Fc Reseptörü Benzeri Proteinler

Bilim adamları KLL patofizyolojisine dair yeni bulgular keşfetti.

Tıbbi Makale
05 Eylül 2016

KLL’de Genetik Predispozisyona Ne Neden Oluyor?

Çalışmalar SNP s539846 C>A’in KLL ile en çok ilişkili genetik varyant olduğunu gösterdi.

Lenfoma Alt Gruplarında İnsidans, Sağ kalım ve Mortalite İçin Uzun Dönem Zaman Eğilimleri
Kanada’dan bir grup araştırmacı, Kanada Manitoba 'daki yetişkinlerde lenfoid malignite insidansı, mortalitesi ve relatif sağ kalımındaki 30 yıllık zaman eğilimlerini incelediler.
Hematolojik Malignitelerde Irk ve Etnik Farklılıklar
Non-Hodgkin lenfoma tanısı alan hastalar için önemli ırk farklılıkları mevcuttur.
Mesleki Solvent Maruziyeti ve Kronik Lenfositik Lösemi İlişkisi
Mesleki solvent kullanımının, yetişkin kronik lenfositik lösemi riskine etkisini değerlendirmek amacıyla bir vaka-kontrol çalışması yapıldı.
Erken Evre Kronik Lenfositik Lösemide BT Taramaları Ne Zaman Gereklidir?
Erken evre KLL hastalarının evrelendirilmesi ve klinik takibi için tıbbi geçmiş, muayene ve tam kan sayımı değerlendirmesi halen tercih edilen yöntemlerdir.
KLL Progresyonunda Lipitlerin Rolü Nedir?
KLL progresyonunda ve sonuçlarında lipidlerin önemli rolü olduğu düşünülmektedir.
KLL Yapbozunda Bir Parça Daha Bulundu
Dolaşımdaki miRNA ekspresyonunun KLL’de lenfosit farklılaşması ve aktivasyonu ile ilişkili bulundu.
B Hücre Bozukluğu Patofizyolojisinde Fc Reseptörü Benzeri Proteinler
Bilim adamları KLL patofizyolojisine dair yeni bulgular keşfetti.
KLL’de Genetik Predispozisyona Ne Neden Oluyor?
Çalışmalar SNP s539846 C>A’in KLL ile en çok ilişkili genetik varyant olduğunu gösterdi.
1
1
Tıbbi Makale
11 Mart 2016

Non-Hodgkin Lenfoma Alt Tipleri Sahip Adölesanlarda Kilo ve Boy ile Hastalık İlişkisi Araştırıldı

Bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada, 16-19 yaşları arasında ki 2,352,988 adölesanda boy ve kilonun NHL insidansı ile ilişkisini değerlendirdiler ve en sık görülen 5 NHL alt tipinin her birinin gelişme riskini araştırdılar.

Tıbbi Makale
10 Temmuz 2015

Uzun süre düşük dozda radyasyona maruziyet lösemi riskini artırabilir

Fransa, ABD ve İngiltere'de 300.000'den fazla işçi ile yapılan uzun süreli bir çalışmada, uzun yıllar boyunca düşük dozda radyasyona maruz kalanlarda lösemi nedeniyle ölüm riski daha yüksek bulundu.

Tıbbi Makale
13 Mayıs 2015

İleri yaşta baba olanların çocukları yüksek kanser riski taşıyor

​İleri yaşta baba olan erkeklerin çocukları, yetişkin çağa geldiklerinde lösemi ve lenfoma gibi kan ve bağışıklık sistemi kanserlerinin artmış riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image