Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Multipl Skleroz

Tıbbi Makale
19 Eylül 2018

Multipl Sklerozda Yorgunluk için Nesnel Bir Ölçüt Kullanılabilir Mi?

Yapılan yeni bir çalışmada, sistemik enflamasyonla ilişkili tükürük IL-1ß konsantrasyonunun MS'de subjektif yorgunluk ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.

Tıbbi Makale
18 Eylül 2018

Toplum ve Birey Açısından Multipl Sklerozun Hastalık Yükü

MS'ye özgü semptomların MS’li hastaları bireysel ve toplumsal düzeyde hastalık yükünü ne kadar etkilediği araştırıldı.

Tıbbi Makale
13 Ağustos 2018

Parçalı Beyin Lezyonları MS`de Hastalık Kötüleşmesini Gösterebilir

Araştırmacılar, atrofiye lezyon hacminin daha fazla fiziksel sakatlığın gelişimini öngördüğünü buldular.

Tıbbi Makale
01 Ağustos 2018

Klinik İzole Sendromlu Erişkin ve Çocuklarda Yüksek NfL Seviyeleri

Hollandalı araştırmacılar, pediatrik ve erişkin klinik izole sendromlu hastalarda, MS tanısı için beyin omurilik sıvısındaki NfL düzeylerinin prediktif değerini araştıran bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
12 Temmuz 2018

Yaşlanma ve Lenfosit Değişiklikleri MS’te PML Riskini Etkiliyor

MS hastalarında PML için risk ile ilişkili olan hastalık modifiye edici tedaviler ile ortaya çıkan lenfosit değişiklikleri, bu değişikliklerin immün yaşlanma ile nasıl oranlandığı tanımlandı.

Tıbbi Makale
08 Haziran 2018

Daha Fazla Balık Daha Az MS Riski

Balıktan zengin ve omega-3 PUFA'ları ile zenginleştirilmiş bir diyetin, multipl skleroz gelişme riskinde yüzde 45'lik bir azalma ile ilişkili olduğu gösterildi.

Tıbbi Makale
20 Nisan 2018

MS Hastalarında Talamus ve Hipokampusun Epizodik Bellek Performansındaki Rolü

Amerikalı araştırmacılar hipokampus ve talamusun volumetrik ve fonksiyonel ölçümlerinin epizodik bellek performansına relativekatkılarını değerlendiren bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
31 Mart 2018

MS Lezyonlarını Saymanın Daha Kolay Bir Yolu Mümkün mü?

Tek bir kesitsel MR görüntüleme çalışmasından lezyon sayımlarının geçerli ve güvenilir tahminlerini elde etmek için istatistiksel bir analiz tekniği geliştirildi.

Tıbbi Makale
28 Mart 2018

MS’de Yaşam Kalitesi Değerlendirmesinde Hastalarla Nörologların Algıları Farklı

MS hastalarında sağlık ilişkili yaşam kalitesinin hasta ve doktor algısındaki farkları değerlendirildi.

DEVAMINI OKU
Multipl Sklerozda Yorgunluk için Nesnel Bir Ölçüt Kullanılabilir Mi?
Yapılan yeni bir çalışmada, sistemik enflamasyonla ilişkili tükürük IL-1ß konsantrasyonunun MS'de subjektif yorgunluk ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.
DEVAMINI OKU
Toplum ve Birey Açısından Multipl Sklerozun Hastalık Yükü
MS'ye özgü semptomların MS’li hastaları bireysel ve toplumsal düzeyde hastalık yükünü ne kadar etkilediği araştırıldı.
DEVAMINI OKU
Parçalı Beyin Lezyonları MS`de Hastalık Kötüleşmesini Gösterebilir
Araştırmacılar, atrofiye lezyon hacminin daha fazla fiziksel sakatlığın gelişimini öngördüğünü buldular.
DEVAMINI OKU
Klinik İzole Sendromlu Erişkin ve Çocuklarda Yüksek NfL Seviyeleri
Hollandalı araştırmacılar, pediatrik ve erişkin klinik izole sendromlu hastalarda, MS tanısı için beyin omurilik sıvısındaki NfL düzeylerinin prediktif değerini araştıran bir çalışma yaptıl...
DEVAMINI OKU
Yaşlanma ve Lenfosit Değişiklikleri MS’te PML Riskini Etkiliyor
MS hastalarında PML için risk ile ilişkili olan hastalık modifiye edici tedaviler ile ortaya çıkan lenfosit değişiklikleri, bu değişikliklerin immün yaşlanma ile nasıl oranlandığı tanımlandı...
DEVAMINI OKU
Daha Fazla Balık Daha Az MS Riski
Balıktan zengin ve omega-3 PUFA'ları ile zenginleştirilmiş bir diyetin, multipl skleroz gelişme riskinde yüzde 45'lik bir azalma ile ilişkili olduğu gösterildi.
DEVAMINI OKU
MS Hastalarında Talamus ve Hipokampusun Epizodik Bellek Performansındaki Rolü
Amerikalı araştırmacılar hipokampus ve talamusun volumetrik ve fonksiyonel ölçümlerinin epizodik bellek performansına relativekatkılarını değerlendiren bir çalışma yaptılar.
DEVAMINI OKU
MS Lezyonlarını Saymanın Daha Kolay Bir Yolu Mümkün mü?
Tek bir kesitsel MR görüntüleme çalışmasından lezyon sayımlarının geçerli ve güvenilir tahminlerini elde etmek için istatistiksel bir analiz tekniği geliştirildi.
DEVAMINI OKU
MS’de Yaşam Kalitesi Değerlendirmesinde Hastalarla Nörologların Algıları Farklı
MS hastalarında sağlık ilişkili yaşam kalitesinin hasta ve doktor algısındaki farkları değerlendirildi.
Tıbbi Makale
20 Mart 2018

Pediatrik Multipl Sklerozda İmmünglobulin Serbest Hafif Zincir Analizi

İsrail’den araştırmacılar, pediatrik MS'in yeni güvenilir biyolojik belirteçlerini ortaya çıkarmak amacıyla, FLC analizi için yeni bir metodolojik yaklaşım uyguladılar.

Tıbbi Makale
01 Mart 2018

Progresif MS`de Engellilik ve T2 Lezyon Değişiklikleri İlişkisi

Danimarka’dan araştırmacılar, progresif MS'de hem klinik hem de konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan MR görüntüleri ile klinik engellilik ilişkisini araştıran bir çalışma yaptılar.

Tıbbi Makale
21 Şubat 2018

MS’te Derin Gri Cevher Hacmi Kaybı Özürlülüğü Kötüleştiriyor

Yapılan yeni bir çalışmada, MS'de daha hızlı özürlülük birikimi ile ilişkili bir spatiotemporal GM atrofi paterni olup olmadığı araştırıldı.

Tıbbi Makale
18 Şubat 2018

ABD’de Demografik Verilere Göre MS Mortalitesi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki MS mortalite oranlarını ve eğilimlerini cinsiyet, yaş ve ırk / etnik köken bazında inceleyen yeni bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
06 Şubat 2018

Yüksek Çözünürlüklü Retina Taraması ile MS ve NMOSD Optik Nöriti Ayırt Edilebilir

Araştırmacılar, peripapiller retina sinir lifi katmanı (pRNFL) ve intra-makülar katman (mRNFL) hasar paternlerini analiz ederek, NMOSD-ON ve MS-ON arasında bir ön kontrast oluşturmak için spektral alan optik koherens tomografi (SD-OCT) verileri kullandıla

Tıbbi Makale
29 Ocak 2018

Multiple Skleroz Hastalarında El Yazısı Hareketlerinin Kinematiği

İtalyan araştırmacılar, MS hastalarının el yazısı hareketi özelliklerini sağlıklı erişkinlere kıyasla karakterize etmek ve el yazısı hareketlerinin kinematik parametreleri ile bilişsel ve motor alan sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirdiler.

Tıbbi Makale
18 Ocak 2018

Akıllı Cihazlar İle Multipl Sklerozda Özürlülük Değerlendirmesi

MS hastalarının ve nörologların maksimum yürüme yeteneği tahminleri ile günlük yaşamda bir GPS’li akıllı cihazlarla ölçülen ortalama yürüme yeteneği arasındaki uyumu değerlendiren bir çalışma yapıldı.

Tıbbi Makale
12 Ocak 2018

Multipl Sklerozda Metabolik Defektler

Araştırmacılar MS’te mitokondriyal hasara etki eden metabolik etkenleri incelediler.

Tıbbi Makale
08 Ocak 2018

Multipl Skleroz Riski ve Progresyonunda Bağırsak Mikrobiyomunun Rolü

Multipl Skleroz Riski ve Progresyonunda Bağırsak Mikrobiyomunun Rolü

Tıbbi Makale
03 Ocak 2018

Mii-vitaliSe: Multiple Skleroz Hastaları İçin Bir Oyun Konsolu

İngiltere’den araştırmacılar, MS'li kişilerin fiziksel aktivite düzeylerini arttırması amacıyla, ticari yazılımları kullanan ve fizyoterapist destekli Wii müdahale paketi geliştirdiler.

Tıbbi Makale
15 Aralık 2017

Erken Multipl Sklerozda Fiziksel Defisite Neden Olmayan Yeni Beyin Lezyonları Kognisyonu Etkileyebilir

Amerika’dan araştırmacılar, bilişsel bozukluğun, Relapsing Remitting MS'in (RRMS) ilk on yılı boyunca arttığını ve beyin T2 lezyonlarının birikiminden oldukça etkilendiğini göstermeyi amaçladılar.

DAHA FAZLA İÇERİK »

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image