Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon

Kolorektal Kanser

Tüm gastrointestinal sistem kanserleri arasında en sık rastlanılanı kolorektal kanserlerdir. Kolon, rektum, çekum, apendiks ve anüs bölgesi kanserlerini kapsar. Her yıl dünyada 1.000.000 yeni olgu tanısı konulmaktadır.  ABD’de tanı konulan kanserler arasında 4. sırada yer alır (Tüm kanserlerin %10-15’i kolorektal kanserdir). %90-95’i adenokanser tipindedir. Gaitada kan görülmesi, barsak hareketlerindeki değişiklikler, kilo kaybı ve yorgunluk hissi kolon kanserini düşündüren belirtilerdir. İleri yaş, erkek cinsiyet, beslenme tarzı, genetik, inflamatuar barsak hastalıkları, sigara, alkol, kimyasal karsinojenler kolon kanseri için risk faktörleridir. Tüm kolon kanserlerinin 1/3’ü sağ; 2/3’ü sol kolonda yerleşir. Çekum/apendiks bölgesinde (%3), çıkan kolonda (%9), transvers kolonda (%11), inen kolonda (%6), sigmoid kolonda (%25), rektumda (%30) oranında gözlenir.

KLİNİK

Semptomlar tümörün yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Sağ kolon kanserlerinde: Karın ağrısı, dolgunluk, kanama, kansızlık, halsizlik, kilo kaybı. Sol kolon kanserlerinde: Barsak tıkanıklığı, kabızlık, dışkı miktarında azalma, kanama. Kolorektal tümörlerin %90-95’i adenokarsinomdur. Makroskopik görünümlerine göre 4 tip kolorektal kanser tanımlanmıştır: Polipoid, Ülseratif, Anüler, Penetran.

TANI

Kolon kanseri tanısı kolonoskopi veya sigmoidoskopi esnasında şüpheli alanlardan alınan biyopsi ile konulur. Hemogram ve rutin biyokimyasal analizler, dışkıda gizli kan, kolon grafisi, kolonoskopi, ultrasonografi, BT, MRI, PET tanıda kullanılabilir. CEA ve CA 19.9 gibi tümor belirteçleri tanıdan daha çok hastanın tedaviye cevap verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır.

Yukarıda söz edildiği gibi, kanserin evresi, gerek tedavinin belirlenmesinde gerekse tedaviye yanıtta en önemli kriterdir. Bu nedenle kanser tanısı konduktan sonra evreleme tetkikleri yapılır. Kolon kanserinin evrelenmesi için bir çok farklı testten yararlanılabilir ancak buna rağmen bazen cerrahi operasyondan sonrasında ancak evrelenebilmektedir.

EVRELEME

Evre 1: Kanser yalnızca mukozayla sınırlıdır. Barsak duvarını veya rektumu aşmamıştır.

Evre 2: Kanser hücreleri, bağırsak duvarının mukozasını aşmış ve submukoza’ya yayılmışlardır. Fakat lenf nodu tutulumu yoktur.

Evre 3: Kanser lenf nodlarına yayılmış fakat uzak organ metastazı yapmamıştır.

Evre 4: Kanser, bağırsağın uzağındaki organlara ve lenf bezelerine yayılmıştır. Akciğer veya karaciğer gibi organ tutulumları mevcuttur.

TEDAVİ

Kolon kanseri tedavisi hastalığın evresine göre değişiklik göstermektedir. Temel olarak cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir. Erken evrede uygulanan operasyonlar: kolonoskopi esnasında polipin rezeke edilmesi, endoskopik mukozal rezeksiyon, minimal invaziv cerrahidir. İnvaziv kolon kanseri için uygulanan operasyonlar: kısmi kolektomi, lenf nodu rezeksiyonu. Daha ileriki evreler için farklı ameliyat teknikleri uygulanabilir. Kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik ilaç terapisi kolon kanseri tedavisinde kullanılan yöntemlerdir.

Referanslar :

1- "Colon Cancer Treatment (PDQ®)". NCI. 2014-05-12. Retrieved 29 June2014.

2- "Defining Cancer". National Cancer Institute. Retrieved 10 June 2014.

3- "General Information About Colon Cancer". NCI. 2014-05-12. Retrieved 29 June2014.

4- World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014. pp. Chapter 5.5.

5- "Colorectal Cancer Prevention (PDQ®)". National Cancer Institute. 2014-02-27. Retrieved 29 June 2014.

6- Siegel RL, Ward EM, Jemal A (Mar 2012). "Trends in Colorectal Cancer Incidence Rates in the United States by Tumor Location and Stage, 1992–2008"Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 21 (3): 411–6.

7- "Screening for Colorectal Cancer". U.S. Preventive Services Task Force. October 2008. Retrieved 29 June 2014.

8- Thorat, MA; Cuzick, J (Dec 2013). "Role of aspirin in cancer prevention.". Current Oncology Reports 15 (6): 533–40.

9- Cunningham D, Atkin W, Lenz HJ, Lynch HT, Minsky B, Nordlinger B, Starling N (2010). "Colorectal cancer". Lancet 375 (9719): 1030–47.

10- Stein A, Atanackovic, D, Bokemeyer, C (Sep 2011). "Current standards and new trends in the primary treatment of colorectal cancer". European Journal of Cancer 47 (Suppl 3): S312–4.

11- AskMayoExpert. Colorectal cancer. Rochester, Minn.: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2015.

12- AskMayoExpert. Colon cancer (surgical management). Rochester, Minn.: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2015.

13- Niederhuber JE, et al., eds. Colorectal cancer. In: Abeloff's Clinical Oncology. 5th ed. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone Elsevier; 2014. http://www.clinicalkey.com. Accessed Jan. 27, 2016.

14- Colon cancer. Fort Washington, Pa.: National Comprehensive Cancer Network. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp. Accessed Jan. 27, 2016.

15- Colon cancer treatment (PDQ). National Cancer Institute. http://www.cancer.gov/types/colorectal/patient/colon-treatment-pdq. Accessed Jan. 27, 2016.

16- Macrae FA. Colorectal cancer: Epidemiology, risk factors and protective factors. http://www.uptodate.com/home. Accessed Feb. 4, 2016.

17- Cook AJ. Allscripts EPSi. Mayo Clinic, Rochester, Minn. Jan. 28, 2016.

18- O'Keefe SJD, et al. Fat, fibre and cancer risk in African Americans and rural Africans. Nature Communications. 2015;6:6342.

19- Moynihan TJ (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. Feb. 5, 2016.