Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Mesane Kanseri

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanserinin tedavisinde cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi yöntemleri uygulanır.

  • Cerrahi: Erken evre (yüzeysel) mesane kanseri transüreteral rezeksiyon (TUR) ile, ileri evre mesane kanseri ise radikal sistektomi ile tedavi edilir.

  • Radyoterapi: Tek başına ya da kemoterapi ile kombine yada cerrahi tedavi öncesinde kullanılabilir. 50-70 Gy, 5-8 haftalık sürelerde verilir.

  • Kemoterapi:

    • İntravezikal kemoterapi: Tranüreteral rezeksiyon sonrası tümörün tekrar oluşmasını engellemek için mesane içine uygulanan kemoterapi şeklidir. En sık kullanılan ajanlar; thiotepa, doksorubisin, mitomisin C.

    • Sistemik kemoterapi: Radikal sistektomi sonrasında veya metastatik mesane kanseri hastalarında kullanılan tedavi şeklidir.

    • Mesane kanserinin birinci basamak tedavisinde MVAC (metotreksat-vinblastin-doksorubisin-sisplatin) kombinasyonu veya gemsitabin+sisplatin kombinasyonu kullanılmaktadır. Ülkemizde ikinci basamakta kullanılan bir tedavi seçeneği mevcut değildir.

  • İmmunoterapi: Mesane kanserinin tedavisinde kullanılan standart immunoterapi ajanı intravezikal uygulanan BCG (Bacillus Calmette-Guerin) aşısıdır. Aşının içinde verem hastalığından sorumlu olan “mycobacterium tuberculosis” bakterisi ile benzer özelliklere sahip olan “mycobacterium bovis” bulunmaktadır. Savunma sistemini alarm durumuna geçirerek tümör hücrelerinin öldürülmesini sağlamaktadır.

Bunun dışında Interferon intravezizkal uygulanabilen diğer bir immunoterapi yöntemidir. 

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image