Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon

Mide Kanseri

Mide (mide) kanseri, kanser hücreleri mide zarında oluştuğunda meydana gelir. Midenin duvarı 5 kat dokudan oluşur. En içteki tabakadan en dıştaki tabakaya kadar, mide duvarının tabakaları şunlardır: mukoza, submukoza, kas, afterrosa (bağ dokusu) ve serosa. Mide kanseri, mukozada başlar ve büyüdükçe dış katmanlardan yayılır. Risk faktörleri arasında sigara içilmesi, H. pylori bakterileri ile enfeksiyon ve kalıtsal bazı durumlar bulunur. Mide kanseri dünyada dördüncü en yaygın kanserdir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Aşağıdakiler mide kanseri için risk faktörleridir:

 • Bazı tıbbi durumlar
 • Bazı genetik koşullar
 • Diyet
 • Çevresel nedenler
 • Aşağıdakiler mide kanseri riskini azaltabilecek koruyucu faktörlerdir:
 • Sigarayı bırakmak
 • Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavisi
 • Aşağıdaki faktörlerin mide kanseri riskini azaltıp azaltmadığı veya mide kanseri riskini etkilemediği bilinmemektedir:
 • Diyet
 • Diyet takviyeleri

TEŞHİS

Mide ve yemek borusunu inceleyen testler mide kanserini tespit etmek (bulmak) ve teşhis etmek için kullanılır. Aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

 • Fiziksel muayene ve aile öyküsü
 • Kanda tahlilinde olağandışı bir maddenin şüpheli artışı
 • Tam kan sayımı
 • Endoskopi
 • Baryum ile X-ray görüntüleme
 • Bilgisayarlı tomograti taraması
 • Biyopsi

 

EVRELEME

Mide kanseri teşhisi konulduktan sonra, kanser hücrelerinin midede mi yoksa vücudun diğer kısımlarında mı yayıldığını bulmak için testler yapılır. Kanser başladığı yerden vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Mide kanseri için aşağıdaki aşamalar kullanılır:

EVRE 0

Mide duvarının mukozasında anormal hücreler bulunur. Bu anormal hücreler kansere dönüşebilir ve yakındaki normal dokuya yayılabilir. Evre 0, in situ karsinom olarak da adlandırılır.

EVRE 1

 • IA ve IB evrelerine ayrılır.
 • Evre IA: Kanser, mide duvarının mukozasında oluşmuş ve alt mukozaya yayılmış olabilir.
 • Evre IB: Kanser mide duvarının mukozasında oluşmuş ve alt mukozaya yayılmış olabilir. Kanser yakındaki 1 veya 2 lenf düğümüne yayılmış; veya mide duvarının mukozasında oluşmuş ve kas tabakasına yayılmıştır.

EVRE 2

 • Evre IIA ve IIB'ye ayrılır.
 • Evre IIA’da kanser;
  • Submukozaya yayılmış olabilir. Çevredeki 3-6 lenf nodunda görülebilir.
  • Mide duvarının kas tabakasına yayılmış olabilir. Çevredeki 1-2 lenf nodunda görülebilir.
  • Subserosaya yayılmış olabilir.
 • Evre IIB’de kanser;
  • Submukozaya yayılmış olabilir. Çevredeki 7-15 lenf nodunda görülebilir.
  • Mide duvarının kas tabakasına yayılmış olabilir. Çevredeki 3-6 lenf nodunda görülebilir.
  • Subserosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 1-2 lenf nodunda görülebilir.
  • Serosaya yayılmış olabilir.

EVRE 3

 • Evre IIIA, IIIB ve IIIC’ye ayrılır.
 • Evre IIIA’da kanser;
  • Mide duvarının kas tabakasına yayılmış olabilir. Çevredeki 7-15 lenf nodunda görülebilir.
  • Subserosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 3-6 lenf nodunda görülebilir.
  • Serosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 1-6 lenf nodunda görülebilir.
  • Çevredeki dalak, kolon, karaciğer, diyafram, pancreas, karın duvarı, böbreküstü bezi, böbrek, ince barsak ya da arka karın duvarı gibi organlara yayılmış olabilir.
 • Evre IIIB’de kanser;
  • Submukozaya yayılmış olabilir. Çevredeki 16 ya da daha fazla lenf nodunda görülebilir.
  • Subserosaya ya da serosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 7-15 lenf nodunda görülebilir.
  • Çevredeki dalak, kolon, karaciğer, diyafram, pancreas, karın duvarı, böbreküstü bezi, böbrek, ince barsak ya da arka karın duvarı gibi organlara yayılmış olabilir. Çevredeki 1-6 lenf nodunda görülebilir.
 • Evre IIIC’de kanser;
  • Subserosa veya serosaya yayılmış olabilir. Çevredeki 16 ya da daha fazla lenf noduna yayılmış olabilir.
  • Çevredeki dalak, kolon, karaciğer, diyafram, pancreas, karın duvarı, böbreküstü bezi, böbrek, ince barsak ya da arka karın duvarı gibi organlara yayılmış olabilir. Çevredeki 7 ya da daha fazla lenf nodunda görülebilir.

EVRE 4

Evre 4'te kanser akciğerler, karaciğer, uzak lenf bezleri ve karın duvarını örten doku gibi vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır.

Evreleme sürecinde aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

 • Endoskopik ultrason
 • Bilgisayarlı tarama
 • PET tarama
 • MRI
 • Laparoskopi

TEDAVİ

Mide kanserli hastalar için farklı tedavi türleri vardır. Yedi tip standart tedavi kullanılmaktadır:

Cerrahi

Cerrahi, mide kanserinin tüm aşamalarında ortak bir tedavi yöntemidir. Aşağıdaki ameliyat türleri kullanılabilir:

 • Subtotal gastrektomi: Midenin kanser içeren kısmının, yakındaki lenf düğümlerinin ve tümörün yakınındaki diğer doku ve organların bölümlerinin çıkarılması. Dalak çıkarılabilir.
 • Total gastrektomi: Tüm midenin, yakındaki lenf düğümlerinin ve yemek borusunun bölümlerinin, ince bağırsakların ve tümörün yakınındaki diğer dokuların çıkarılması. Dalak çıkarılabilir. Yemek borusu ince bağırsaklara bağlanır, böylece hasta yemek yemeye ve yutmaya devam edebilir.
 • Endoluminal stent yerleştirme: Yiyecek geçişini (arterler veya özofagus gibi) açık tutmak için stent yerleştirme prosedürü. Mideye veya mideye geçişi tıkayan tümörler için, hastanın normal yemek yemesine izin vermek için yemek borusundan mideye veya mideden ince bağırsağa stent yerleştirmek için ameliyat yapılabilir.
 • Endoluminal lazer tedavisi: Gövde içine bir lazerle bir endoskopun tutturulduğu bir prosedürdür. Laze rile tümörlü bölge temizlenir.
 • Gastrojejunostomi: İnce bağırsak içine geçişi engelleyen kanserlerde mide kısmını çıkarmak için uygulanan cerrahidir. Mide, gıda ve ilacın mideden ince bağırsağa geçmesine izin vermek için jejunumla (ince bağırsağın bir parçası) bağlanır.

Endoskopik mukozal rezeksiyon

Endoskopik mukozal rezeksiyon, erken evre kanseri ve prekanseröz büyümeleri cerrahi olmadan sindirim kanalının kaplamasından çıkarmak için endoskop kullanan bir prosedürdür.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ya hücreleri öldürmek ya da bölünmelerini durdurmak amacıyla ilaçları kullanan bir kanser tedavisidir. Kemoterapi ağız yoluyla alındığında veya damar veya kas içine enjekte edildiğinde ilaçlar kan dolaşımına girer ve vücuttaki kanser hücrelerine ulaşabilir (sistemik kemoterapi). Kemoterapi doğrudan beyin omurilik sıvısına, bir organa veya karın gibi bir vücut boşluğuna yerleştirildiğinde, ilaçlar esas olarak bu bölgelerdeki kanser hücrelerini etkiler (bölgesel kemoterapi). Kemoterapinin veriliş şekli tedavi edilen kanserin tipine ve evresine bağlıdır.

Gastrik kanseri tedavi etmek için incelenen bir tür bölgesel kemoterapi intraperitoneal (IP) kemoterapidir. IP kemoterapisinde antikanser ilaçları doğrudan periton boşluğuna ince bir tüp vasıtasıyla taşınır.

Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC), mide kanseri için incelenen ameliyat sırasında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Cerrah mümkün olduğu kadar tümör dokusunu çıkardıktan sonra, ısıtılmış kemoterapi doğrudan periton boşluğuna gönderilir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili röntgen ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanan bir kanser tedavisidir. İki çeşit radyasyon terapisi vardır:

 • Harici radyasyon terapisi, kansere doğru radyasyon göndermek için vücut dışında bir makine kullanır.
 • Dahili radyasyon terapisi, doğrudan kanserin içine veya yakınına yerleştirilen iğne, tel veya kateterlere yerleştirilmiş bir radyoaktif madde kullanır.

Radyasyon terapisinin veriliş şekli tedavi edilen kanserin tipine ve evresine bağlıdır. Dış radyasyon tedavisi mide kanserini tedavi etmek için kullanılır.

Kemoradyoterapi

Kemoradyasyon tedavisi, her ikisinin de etkilerini artırmak için kemoterapi ve radyasyon tedavisini birleştirir. Ameliyat sonrası verilen kemoradyasyon, kanserin geri dönme riskini azaltmak için adjuvan tedavi olarak adlandırılır. Cerrahiden önce verilen, tümörün küçültülmesi (neoadjuvan tedavi) için yapılan kemoradyasyon çalışmaları vardır.

Hedefli terapi

Hedefli terapi, normal hücrelere zarar vermeden belirli kanser hücrelerini tanımlamak ve bunlara saldırmak için ilaç veya diğer maddeleri kullanan bir tedavi şeklidir. Monoklonal antikorlar ve multikinaz inhibitörleri, mide kanseri tedavisinde kullanılan hedefe yönelik tedavi türleridir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, hastanın bağışıklık sistemini kanserle savaşmak için kullanan bir tedavi yöntemidir. Vücut tarafından üretilen veya laboratuarda yapılan maddeler, vücudun kansere karşı doğal savunmasını arttırmak, yönlendirmek veya eski haline getirmek için kullanılır. Bu tip kanser tedavisine biyoterapi veya biyolojik tedavi de denir.

Bunların yanında klinik çalışmalarda yeni tedavi türleri test edilmektedir. Hastalar klinik bir çalışmaya katılmayı düşünmek isteyebilirler. Hastalar kanser tedavisine başlamadan önce, sırasında veya sonrasında klinik deneylere girebilirler. Mide kanserinden iyileşen hastalara takip testleri uygulanmalıdır.

 

Referanslar :

NATIONAL CANCER INSTITUTE: https://www.cancer.gov/types/stomach